Skip to main content

Search

Doe eens goed gek

Doe eens goed gek

Het taboe rond psychose bij jongvolwassenen doorbreken en bespreekbaar maken. Dat is de opzet van de bewustwordingscampagne ‘Doe Eens Goed Gek’, die in oktober 2014 in Nederland startte en een klein jaar later ook een Vlaams vervolg kreeg. Met twee documentaires en ondersteunende filmpjes met bekende Nederlanders en Vlamingen (waaronder Johnny de Mol en Bill Barberis) wil de campagne de bestaande beeldvorming rond psychoses positief veranderen. Een goed ondersteunende sociale omgeving is immers cruciaal voor de behandeling van psychosegevoelige jongeren.

Jaarlijks kampt naar schatting 3,5% van de bevolking met psychosegevoeligheid. Een eerste psychose manifesteert zich meestal tussen het 16de en 35ste levensjaar, een cruciale levensfase waarin veel verandert. Naast een goede medische behandeling is maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke pijler in het herstel. Zoals Bram, die zelf kampt met psychoses, getuigt: “Wat je het meest mist als je in behandeling bent voor een psychose? Het gevoel van steun ervaren.”

Taboe doorbreken

Een psychose uit zich in een unieke mix van symptomen. Sommige mensen hebben gevoelens van wantrouwen en horen stemmen, terwijl anderen worstelen met stemmingswisselingen, onvoldoende motivatie en een gebrek aan aandacht. De beeldvorming rond psychoses is in onze maatschappij nog vaak negatief. “Vaak worden mensen met een psychotische aandoening als onvoorspelbaar en gevaarlijk beschouwd. Dit veroorzaakt een heel vertekend beeld en negatieve vooroordelen”, zegt Kirsten Catthoor, psychiater in het Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg. Dit beeld verhindert vaak dat jongeren met psychosegevoeligheid steun krijgen uit hun sociale omgeving. Deze neemt dikwijls afstand vanwege onwetendheid, onterechte angst of een ongemakkelijk gevoel.

Gek op Sofie!

Op Facebook, Twitter en Instagram is een vierdelige reeks ‘Gek op Sofie!’ te vinden. Sofie gaat op date met bekende Nederlanders en Vlamingen. Tijdens deze te gekke dates worden de bestaande vooroordelen en het stigma over psychose op de korrel genomen. In twee documentaires wordt de noodzaak van een betere bewustwording aangekaart door experts en ervaringsdeskundigen.

Een ziekte zoals een andere

De ‘Doe Eens Goed Gek’-campagne spreekt voornamelijk hoop uit. Ook Brenda weet wat het betekent om door een psychose te gaan. Ze hoopt dat “mensen zien dat een psychose een ziekte is als een andere, een ziekte die iedereen kan overkomen, een ziekte die je kan overwinnen en waarvan je kan herstellen. We zijn geen gekken.”

De voorlichtingscampagne ‘Doe Eens Goed Gek’ en de website www.goedgek.com is een initiatief van Janssen maar is in nauwe samenwerking met experts tot stand gekomen (waaronder Ypsilon, Anoiksis, Psychosenet, Similes, DENK, Te Gek?!, VDIP, Zorgnet-Icuro, Awel, VLESP en Agentschap Zorg en Gezondheid).