Skip to main content

Search

Brain Breakthroughs

Brain Breakthroughs: ons engagement tegen stigmatisering 

Neurowetenschappen zijn vandaag een van de grootste uitdagingen binnen wetenschappelijk onderzoek. Meer dan 3,7 miljoen mensen in Europa lijden aan schizofrenie[1] en een kwart van de zestigplussers heeft te kampen met Alzheimer[2]. Depressie zou tegen 2030 zelfs de nummer 1 oorzaak zijn van ziektelast wereldwijd[3]. Nog steeds zijn deze aandoeningen erg ingrijpend voor de mensen die ermee te kampen krijgen en voor hun naaste omgeving. Niet alleen door de complexiteit van deze ziekten, maar ook door het stigma dat in onze maatschappij nog altijd kleeft aan mentale aandoeningen. Daar willen we ons bij Janssen voor inzetten. Met Brain Breakthroughs wil Janssen bewustmaken en strijden tegen stigmatisering.

Onze missie in neurowetenschappen: Brain Breakthroughs

We willen ook in de toekomst sterk blijven inzetten op neurowetenschappelijk onderzoek en blijven zoeken naar doorbraakinnovaties die mensen met een mentale aandoening de controle over hun leven teruggeven.            

Daarbij ligt de focus bij Janssen op:

  • Het onderscheppen van de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium

  • Het verbeteren van de behandeling en zorg voor mensen met schizofrenie

  • Innovaties op vlak van ernstige depressies waarbij standaard medicatie niet werkt

  • Het doorbreken van het stigma dat nog steeds op geestelijke aandoeningen rust

Dat zijn de ‘Brain Breakthroughs’ waar onze medewerkers dagelijks naar streven.

Innovatie, samenwerking en begrip zijn sleutelwoorden

Samen staan we sterker in de strijd tegen mentale aandoeningen. Dat geldt voor patiënten en hun naasten, maar ook voor Janssen. Om de beste en meest innoverende behandelingen te kunnen ontwikkelen werken we intensief samen met universiteiten, biotechnologische bedrijven en andere farmaceutische firma’s. Dat willen we niet alleen bereiken door medische innovaties, maar evenzeer door patiënten en hun mantelzorgers openlijk te steunen, naar hen te luisteren, hen te ‘onderrichten’ over hun aandoening en anderen te stimuleren om hetzelfde te doen. “We willen een punt bereiken waarop mensen met een mentale aandoening niet anders worden bekeken dan mensen met een lichamelijke aandoening”, aldus Husseini Manji, Global Theraputic Area Head. Alleen zo kan er een beter begrip over mentale aandoeningen ontstaan. Door op deze manier de keten van stigmatisering te doorbreken, vinden patiënten ook sneller de weg naar de juiste behandeling. Dat informatie en open dialoog hierbij een cruciale rol kunnen spelen ondervonden we al eerder in onze strijd tegen hiv en kanker.

[1] Disease Lens. R&D Data. Available at ww.diseaselens.com/v2/disease.php?disease=8# (last accessed February 2016).

[2] Disease Lens. R&D Data. Available at ww.diseaselens.com/v2/disease.php?disease=8# (last accessed February 2016)

[3] World Health Organization. Global burden of mental disorders and the need for a comprehensive, coordinated response from health and social sectors at the country level. Available at apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_9-en.pdf (last accessed February 2016)