Skip to main content

Search

Innovatie voor de samenleving

Ontdek meer over onze innovatie voor de samenleving

Wij werken in Nederland iedere dag aan veel zaken die bij het maken van geneesmiddelen komen kijken: van onderzoek tot ziektepreventie en van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tot de productie, marketing en verkoop ervan. Om een breder publiek kennis te laten maken met wat wij als farmaceutisch bedrijf doen, publiceerden wij het rapport ‘Innovatie voor de samenleving’. De informatie in dit rapport is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorg in Nederland: van patiënten en de mensen die hen omringen tot beleidsmakers en van zorgprofessionals tot verzekeraars.

Het hoe en waarom van onze geneesmiddelen

Bij Janssen Nederland zetten we onze wetenschappelijke kennis en kunde in om geneesmiddelen te ontdekken en te ontwikkelen. Met deze geneesmiddelen willen we de kwaliteit van leven van patiënten helpen verbeteren. Met onze innovaties leveren we een bijdrage aan het oplossen van de meest uitdagende medische problemen van vandaag en morgen.

Het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen is een complex proces. Met dit rapport laten we zien hoe dit proces bij Janssen werkt. We lichten dit toe aan de hand van een aantal thema’s, waaronder onze rol in de zorgsector, de unieke (bio-) farmaceutische innovatiecyclus, het Research & Development-proces en de waarde van onze geneesmiddelen voor patiënten.

Onze bijdrage aan de maatschappelijke dialoog 

In Nederland leveren veel partijen een bijdrage aan een duurzaam zorgstelsel waarin geneesmiddelen betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor patiënten. Met de publicatie van dit rapport willen we een bijdrage leveren aan de maatschappelijke dialoog die gaande is tussen deze partijen. 

We willen meer inzicht geven in hoe en waarom we dit doen. Onze primaire taak als innovatief geneesmiddelenbedrijf is het vervullen van de huidige en toekomstige medische behoeften van patiënten en de maatschappij. Dit doet Janssen in toenemende mate op een duurzame manier, waarmee we bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Samen werken een aan duurzaam zorgstelsel

Dit op feiten gebaseerde rapport gaat in op de oproep aan het (internationale) bedrijfsleven om zich meer te laten horen in het Nederlandse debat en dient als een stimulans om verder samen te werken aan een duurzaam zorgstelsel. Door naar elkaar te luisteren, ons te verdiepen in elkaars belang en te focussen op waar die belangen elkaar kunnen versterken, kunnen we samen verder komen.

 

EM-35272 – 10-jun-2020