Skip to main content

Search

Naar een wereld zonder tuberculose

Naar een wereld zonder tuberculose

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten in 2014 wereldwijd ruim 9 miljoen mensen besmet met tuberculose (tbc). Bijna 3 miljoen van deze mensen kreeg geen adequate behandeling en in 2014 stierven nog 1,5 miljoen mensen aan de ziekte. Het aantal gevallen daalt langzaam, maar tuberculose is op dit moment de dodelijkste infectieziekte ter wereld. In Nederland lijden meer dan 1.300 mensen aan deze ziekte. Janssen maakt zich zorgen over die aantallen en zet zich samen met anderen in om tbc de wereld uit te helpen.

Tuberculose is een bijzonder besmettelijke, dodelijke infectieziekte die wordt overgebracht door de Mycobacterium tuberculosis-bacterie. De besmetting gebeurt doorgaans door het inademen van bacillen die vrijkomen als een besmet persoon hoest of niest. Tuberculose tast niet alleen de longen, maar ook andere organen zoals nieren, botten of hersenen aan. De infectie verspreidt zich vooral via de bloedbaan bij weinig weerstand of wanneer het aantal ziektekiemen bijzonder groot is.

Tbc is te genezen

Met de introductie van antibiotica in 1944 werd tuberculose te genezen, maar al snel werden de bacteriën ongevoelig (resistent) voor deze middelen. Resistente vormen van tbc blijven in opmars vanwege verkeerde behandelingen of onregelmatige inname van geneesmiddelen.

De standaardbehandeling bestaat uit een cocktail van vier antibiotica die de patiënt zes maanden lang moet innemen. Bij tbc verdwijnen de symptomen doorgaans na twee maanden, maar toch moet de patiënt de therapie daarna nog minstens vier maanden volhouden om ook de laatste bacteriën te doden. Dat blijkt een zware opgave, zeker voor patiënten in afgelegen gebieden. Maar voortijdig stoppen betekent dat het risico op ontwikkeling van resistente bacteriën exponentieel toeneemt.

Ernstige bedreiging door resistentie

Multidrug resistente tuberculose (MDR-TB) is een van de dodelijkste en moeilijkst te behandelen vormen van tuberculose. Ze wordt veroorzaakt door stammen van de bacterie die ongevoelig zijn voor de krachtigste medicijnen die op de markt zijn. In 2014 trof deze vorm van tbc naar schatting ongeveer 480.000 mensen wereldwijd, van wie meer dan de helft in India, China en de Russische Federatie.

Baanbrekend antibioticum

Janssen ontwikkelde een antibioticum tegen geneesmiddelenresistente tuberculose dat inmiddels bekroond is met de Galenusprijs (2015) en opgenomen op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De ontwikkeling van het bekroonde antibioticum is een eerste belangrijke stap richting behandelingen met een betere werkzaamheid, minder lange behandelduur en minder bijwerkingen. Binnen Janssen Global Public Health wordt met partners hard gewerkt om het bekroonde geneesmiddel wereldwijd beschikbaar te maken, met name in landen die hard getroffen worden door tuberculose. Toegang tot geneesmiddelen als dit nieuwe tuberculosemedicijn wordt ondermeer bereikt door lagere prijzen te stellen voor landen met minder financiële draagkracht.