Skip to main content

Search

Janssen bundelt krachten met TNO via intensievere samenwerking

16. December 2020

Janssen bundelt krachten met TNO via intensievere samenwerking

Deze samenwerking benadrukt het belang van interactie tussen private en publieke partijen voor medische innovaties.

Leiden, 16 december 2020 - Janssen en TNO Healthy Living ondertekenden vandaag een intentieverklaring om samen te werken op het gebied van innovatieve gezondheidsoplossingen. Hiermee halen de partijen de bestaande banden in het levendige life sciences ecosysteem in de Benelux verder aan. TNO Healthy Living, vanaf 2022 gevestigd in Leiden, en Janssen, met vestigingen in Leiden, Breda en het Belgische Beerse, onderstrepen hiermee het belang van samenwerking en kunnen op deze manier hun gezamenlijke ambitie verwezenlijken: innovatieve oplossingen en resultaten voor de gezondheid van patiënten en het gezondheidssysteem als geheel.

Janssen en TNO zijn pioniers op het gebied van innovatie in de zorg en werken momenteel al samen, bijvoorbeeld op het gebied van snellere klinische ontwikkeling van geneesmiddelen met behulp van de unieke Accelerator Mass Spectrometry technologie van TNO. Deze samenwerking wordt nu verder uitgebreid, waarbij beide partijen zich sterk gaan maken op het gebied van digitale technologieën in klinisch onderzoek, 3D-printing, ziektebestrijding als ook vaccins en infectieziekten. Binnen het samenwerkingsverband zal er aandacht zijn voor het werven van fondsen en worden onderzoeksfaciliteiten onderling gedeeld.  Dit met als doel het verbeteren van klinisch onderzoek, technologieoverdracht en het creëren van een open innovatie ecosysteem waarin plaats is voor onderlinge talentontwikkeling.  

“We zijn erg enthousiast over de strategische samenwerking met TNO”, zegt Bart van Zijll Langhout, Lead van de Janssen Campus Netherlands. “Op verschillende terreinen gaan we als partners belangrijke innovaties in de gezondheidszorg verder ontwikkelen. Daarmee bouwt deze intentieverklaring verder op eerdere samenwerkingen en zo versterken we stap voor stap het innovatieve life sciences ecosysteem in Nederland en de Benelux.”

“Om in onze samenleving als vliegwiel van innovatie te functioneren, werken we nauw samen met publieke en private partners”, aldus Peter Werkhoven, Chief Scientific Officer bij TNO. “Zo kunnen we onze onderzoeksagenda’s op elkaar afstemmen en de creatie van maatschappelijke en economische waarde versnellen. Met hoge verwachtingen intensiveren we onze samenwerking met Janssen, een grote speler in het bestrijden van ziekte met innovatie en wetenschap.”

Over TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die verbinding legt tussen mensen en kennis om innovaties te creëren die de duurzame concurrentiekracht van de industrie en het welzijn van de samenleving een impuls geven. Nu en in de toekomst. Dat is de missie van TNO en wat hen elke dag drijft in hun werk. TNO werkt samen met partners en richten zich op transities of veranderingen in negen maatschappelijke thema’s die samen met de stakeholders zijn geïdentificeerd.

Over Janssen

Bij Janssen werken we aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. Wij zijn de 'Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson' en we zetten ons dagelijks in om patiënten waar ook ter wereld een betere toekomst te bieden. Dat doen we door ziektes te bestrijden met wetenschappelijk onderzoek, de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren en met passie hoop te creëren. Onze focus ligt op de medische domeinen waar we het grootste verschil kunnen maken, zoals cardiovasculaire & metabole ziekten, immunologie, infectieziekten & vaccins, neurowetenschappen, oncologie en pulmonale hypertensie. Janssen Vaccines & Prevention B.V. (Leiden), Janssen Pharmaceutica NV (Beerse, België) en Janssen-Cilag B.V. (Breda) zijn onderdeel van de 'Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson'. 

Lees meer op www.janssen.com/netherlands of volg ons op LinkedIn , Twitter, Facebook of Instagram voor onze laatste nieuwsberichten.

 

Dit persbericht is hier beschikbaar als PDF-bestand.

 

EM-50205 - 15-dec-2020