Skip to main content

Search

Johnson & Johnson maakt nieuwe ‘Global Public Health’ strategie bekend

Johnson & Johnson maakt introductie van nieuwe ‘Global Public Health’ strategie bekend tijdens opening van nieuwe vestiging in Afrika

Specifieke teams van de Johnson & Johnson-bedrijven zullen zorgoplossingen in Afrika bieden door innovatie, samenwerking en lokale versterking

Kaapstad, Zuid-Afrika (6 april 2016) – Johnson & Johnson heeft vandaag de officiële introductie van zijn wereldwijde ‘Public Health’ strategie bekendgemaakt tijdens de opening van de lokale Global Public Health-vestiging van zijn bedrijvengroep in Kaapstad (Zuid-Afrika).

Met deze wereldwijde strategie zal Johnson & Johnson zijn mogelijkheden en middelen op het gebied van ‘Global Public Health’ inzetten voor één multidisciplinair initiatief om duurzame, meetbare impact te genereren op grote volksgezondheidsbehoeften.

De eerste implementatie van de strategie begint met deze nieuwe vestiging in Afrika en is gericht op drie kerngebieden: hiv, tuberculose (TB) en de gezondheid van moeders, pasgeborenen en kinderen. Het bedrijf wil zijn aandachtsgebieden uitbreiden naar andere onvervulde wereldgezondheidsbehoeften en zijn geografische bereik vergroten.

Als onderdeel van de opening van de Global Public Health-vestiging in Kaapstad maakt Johnson & Johnson een aantal nieuwe en recente lokale samenwerkingsverbanden bekend, die zijn bedrijven hebben gesloten om de capaciteit en R&D-mogelijkheden van het nationale zorgstelsel te versterken:

Versterking van de Afrikaanse innovatie in Afrika en daarbuiten

  • Vergroting van de R&D-vaardigheden en -capaciteiten van Afrikaanse wetenschappers – Janssen Pharmaceutica NV is een samenwerking aangegaan met het Drug Discovery & Development Center (H3D) van de Universiteit van Kaapstad, het eerste geïntegreerde centrum voor geneesmiddelenontdekking en -ontwikkeling in Afrika, dat pioniert in onderzoek van wereldklasse. De samenwerking helpt bij de ontwikkeling van essentiële R&D-vaardigheden en -capaciteiten en steunt daarmee de visie van H3D om innovatieve geneesmiddelen voor onvervulde medische behoeften op het Afrikaanse continent en daarbuiten te ontdekken en ontwikkelen.

  • Bevordering van Afrika’s innovatie door middel van centra voor gezondheidstechnologie – De JLABS-teams van Johnson & Johnson Innovation begeleiden voortdurend lokale incubatie mogelijkheden om de groei te bevorderen van de ondernemersgemeenschap die nieuwe gezondheidsinitiatieven in de regio ontwikkelt. Hierbij wordt het model gevolgd dat Johnson & Johnson Innovation LLC gebruikt om ondernemers en starters te begeleiden op het gebied van R&D, productontwikkeling, commercialisering, juridische zaken en investeringen, zodat ze zich kunnen richten op het boeken van wetenschappelijke vooruitgang.

  • Samenwerking met Afrikaanse wetenschappers aan een mogelijke hepatitis B-remedie – Janssen Sciences Ireland UC werkt samen met de University of the Witwatersrand in Zuid-Afrika om een remedie voor hepatitis B te ontwikkelen. Ze onderzoeken de levering van hepatitis B-gerichte ‘transcription activator-like effector nucleases’ (TALENs) met behulp van virale en niet-virale vectoren.

Holistische oplossingen om in de grootste onvervulde behoeften te voorzien

  • Het tij keren wat betreft hiv bij pubermeisjes in Zuid-Afrika – Zuid-Afrika is het eerste land dat in aanmerking komt voor het DREAMS-initiatief van het U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEFPAR), dat Johnson & Johnson via zijn bedrijf Janssen Pharmaceutica NV (Janssen) ondersteunt. Janssen verschaft binnenlandse consumenteninzichten, deskundigheid en financiële middelen in Zuid-Afrika en negen andere landen ten zuiden van de Sahara ter ondersteuning van een reeks programma’s om pubermeisjes mondig te maken, de toegang tot behandelings- en preventiemogelijkheden te verbeteren en ondersteuningsgroepen te vormen. Johnson & Johnson heeft zich aangesloten bij andere belangrijke partners, zoals de Bill & Melinda Gates Foundation en Girl Effect, van het DREAMS-initiatief.

Lokale versterking en levering van innovatieve oplossingen

  • Baanbrekende samenwerking om de zorgverlening in Zuid-Afrikaanse gemeenschappen met een laag inkomen te verbeteren – Johnson & Johnson (Pty.) Ltd., de Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust en andere Johnson & Johnson-bedrijven in Zuid-Afrika werken samen met Unjani Clinic, Inc. om zorgstelsels in kwetsbare districten te versterken. Er wordt geïnvesteerd in essentiële training en bedrijfsmiddelen voor verpleegkundigen en de toegang tot betaalbare eerstelijnszorg wordt verruimd. De eerste investering is gericht op 19 klinieken, met plannen om op te schalen naar 50 klinieken in het hele land in 2018.

Deze initiatieven sluiten aan bij Johnson & Johnsons jarenlange inzet om te zorgen voor mensen, families en gemeenschappen over de hele wereld, inclusief de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Over Johnson & Johnson

“Caring for the world, one person at a time” is het motto dat de werknemers van Johnson & Johnson inspireert en verenigt. Wij omarmen onderzoek en wetenschap en leveren innovatieve ideeën, producten en diensten om de gezondheid en het welzijn van mensen te bevorderen. Onze circa 127.100 werknemers in meer dan 250 Johnson & Johnson-werkmaatschappijen werken samen met partners in de gezondheidszorg om elke dag het leven van meer dan één miljard mensen over de hele wereld te beïnvloeden.

Onze inzet voor Global Public Health

Johnson & Johnson zet zich al 130 jaar in om de gezondheid van mensen, families en gemeenschappen over de hele wereld, inclusief de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, te verbeteren. Onze actieve, ondernemende en toegewijde werknemers wenden hun zakelijke scherpzinnigheid en samenwerkingsgezindheid aan om enkele van de ingewikkeldste wereldgezondheidsproblemen op te lossen. Door onze gezamenlijke breedte en schaalgrootte en de passie en doelgerichtheid van onze werknemers, proberen we de gezondheidszorg te bevorderen en het leven van alle mensen positief te beïnvloeden.

Onze Global Public Health strategie

Wij hebben een sterke portfolio van innovatieve producten, deskundigheid en ervaring gericht op de gezondheid van moeders, pasgeborenen en kinderen, hiv/AIDS en tuberculose (TB). Wij volgen holistische benaderingen om betere gezondheidsresultaten te leveren naast goede opbrengsten. En wij passen onze diepgaande deskundigheid, ons talent, onze operationele uitmuntendheid, onze betrokkenheid bij gemeenschappen en onze samenwerkingsverbanden toe om een gezonde wereld zonder ziektes op te bouwen. Wij werken samen met regeringen, donateurs, non-profitorganisaties en multilaterale instellingen om geïntegreerde, evidence-based oplossingen voor de volksgezondheid te ontwikkelen en te leveren. Ga voor meer informatie naar www.jnj.com/globalpublic-health en volg ons via @JNJGlobalHealth.