Skip to main content

Search

Multiple Myeloma Awareness Month

Multiple Myeloma Awareness Month

Tijdens ‘Multiple Myeloma Awareness Month’ in maart zetten we de bloedkanker multipel myeloom in de kijker, ook wel bekend als de ziekte van Kahler. Het is bij deze aandoening niet eenvoudig om snel een diagnose te stellen. Het al dan niet gelijktijdig optreden van een aantal symptomen – de zogenaamde CRAB-criteria – kan echter op de ziekte wijzen.

Wat is multipel myeloom?

Multipel myeloom is een bloedkanker die ontstaat wanneer een bepaald type witte bloedcellen, de plasmacellen, door een fout in hun ontwikkeling ongecontroleerd gaan groeien. Deze kwaadaardige plasmacellen - ook wel myeloomcellen genoemd - nestelen zich in het beenmerg, de plaats waar alle soorten bloedcellen geproduceerd worden. Het woekeren van de kwaadaardige plasmacellen verstoort het productieproces van gezonde bloedcellen, met een tekort tot gevolg. Omdat er vaak meerdere (multipele) haarden in het beenmerg ontstaan, staat de ziekte ook bekend als multipel myeloom. Jaarlijks krijgen zo’n 1100 Nederlanders de diagnose te horen. 1

Een moeilijke diagnose

Multipel myeloom is niet eenvoudig te diagnosticeren. De symptomen beginnen vaak geleidelijk, waardoor patiënten soms een tijdje wachten voor ze met de klachten naar de huisarts gaan.2 De symptomen zijn bovendien nogal algemeen en vaak nog mild: ze zijn dus niet specifiek voor multipel myeloom, maar komen ook bij verschillende andere aandoeningen voor.3 De algemene symptomen kunnen ertoe leiden dat de diagnose later gesteld wordt dan optimaal zou zijn voor de behandeling. Hoewel de symptomen algemeen zijn, kan het optreden van één of meerdere symptomen – de zogenaamde CRAB-criteria – wijzen op multipel myeloom.

CRAB-criteria

De CRAB-criteria verwijzen naar vier symptomen waarmee patiënten met multipel myeloom geconfronteerd kunnen worden. De aanwezigheid van één of meer symptomen kan wijzen op multipel myeloom, maar niet alle symptomen hoeven aanwezig te zijn. Het gaat met name om volgende criteria, die we in onderstaande animatie kort toelichten:

  • Calcium (kalk), oftewel een verhoogd calciumgehalte in het bloed

  • Renal (nieren), oftewel nierfunctiestoornis

  • Anemia (anemie), oftewel bloedarmoede

  • Bone (bot), oftewel botaantasting

 

 

Victories over Cancer

Multipel myeloom is minder bekend bij het algemene publiek, maar heeft wel een grote impact op patiënten en hun omgeving. Bekijk de getuigenis van Hans Scheurer, die over zijn diagnose vertelt:

Bij Janssen zetten we ons dagelijks in om van multipel myeloom een behandelbare en in de toekomst zelfs te genezen aandoening te maken. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een betere en snellere herkenning van de symptomen van deze bloedkanker.

Ook Drs. Savita Soechit (Hematoloog, Reinier de Graaf Gasthuis) vertelt welke rol de CRAB-criteria spelen bij de diagnose van multipel myeloom, wat dit betekent in het leven van de patiënten, en waarom zorg ook tijdens de COVID-19 pandemie niet uitgesteld moet worden.

Janssen in Nederland

Lees meer over onze activiteiten op het gebied van bloedkanker, prostaatkanker en over onze andere expertisegebieden. Je kan ook meer te weten komen over de activiteiten van Janssen in Nederland. Volg ons via social media op Twitter, Facebook en LinkedIn om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.

EM-54183 - 18-feb-2021