Skip to main content

Search

Multiple Myeloma Awareness Month 2020

Multiple Myeloma Awareness Month

De CRAB-criteria zijn symptomen die kenmerkend zijn voor multipel myeloom. Deze aandoening staat ook bekend als de ziekte van Kahler, naar de Oostenrijkse arts die de ziekte als eerste beschreef. Tijdens ‘Multiple Myeloma Awareness Month’ in maart zetten we de ziekte in de kijker en laten we zien hoe Janssen zich inzet om er een behandelbare en in de toekomst zelfs geneesbare aandoening van te maken.

Multipel myeloom

Multipel myeloom ontstaat wanneer een bepaald type witte bloedcellen, de plasmacellen, door een fout in hun ontwikkeling ongecontroleerd gaan groeien. Deze kwaadaardige plasmacellen - ook wel myeloomcellen genoemd - nestelen zich in het beenmerg, de plaats waar alle soorten bloedcellen geproduceerd worden. Het woekeren van de kwaadaardige plasmacellen verstoort het productieproces van gezonde bloedcellen, met een tekort tot gevolg. Omdat er vaak meerdere (multipele) haarden in het beenmerg ontstaan, staat de ziekte ook bekend als multipel myeloom. Jaarlijks krijgen zo’n 1100 Nederlanders de diagnose te horen. 1

Een moeilijke diagnose

Multipel myeloom is niet eenvoudig te diagnosticeren. De symptomen beginnen vaak geleidelijk, waardoor patiënten soms een tijdje wachten voor ze met de klachten naar de huisarts gaan. 2 De symptomen zijn bovendien nogal algemeen en vaak nog mild: ze zijn dus niet specifiek voor multipel myeloom, maar komen ook bij verschillende andere aandoeningen voor. 3 De algemene symptomen kunnen er toe leiden dat de diagnose later gesteld wordt dan optimaal zou zijn voor de behandeling. Hoewel de symptomen algemeen zijn, kan het gelijktijdig optreden van een aantal symptomen – de zogenaamde CRAB-criteria - wijzen op multipel myeloom.

CRAB-criteria

De CRAB-criteria verwijzen naar vier symptomen waarmee patiënten met multipel myeloom vaak geconfronteerd worden. Een combinatie van deze symptomen kan wijzen op multipel myeloom, maar niet alle symptomen hoeven aanwezig te zijn. Het gaat met name om volgende criteria, die we in onderstaande animatie kort toelichten:

  • Calcium (kalk), oftewel een verhoogd calciumgehalte in het bloed

  • Renal (nieren), oftewel nierfunctiestoornis

  • Anaemia (anemie), oftewel bloedarmoede

  • Bone (bot), oftewel botaantasting

Door de ongecontroleerde groei van de kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg kunnen de botten aangetast worden. Als gevolg van die botaantasting kan er kalk (Calcium) vrijkomen. Dit kan leiden tot een verhoogd calciumgehalte in het bloed (hypercalciëmie). Patiënten kunnen hierdoor met een reeks klachten geconfronteerd worden: verlies van eetlust, vermoeidheid, concentratieproblemen, verwardheid, moeizame stoelgang, meer dorst, vaker plassen, misselijkheid, uitdroging, ... 1  3 Patiënten met multipel myeloom lopen daarnaast een hoger risico op aantasting van de nierfunctie (‘Renal dysfunction’ of nierfunctiestoornis). 1 De woekerende plasmacellen produceren namelijk een bepaald abnormaal eiwit, dat het normaal functioneren van de nieren kan verstoren. 1 Daarnaast draagt hypercalciëmie bij aan de ontregeling van de nieren. 3 Hoewel symptomen vaak uitblijven, zijn er wel mogelijke tekens zoals vocht vasthouden (bijvoorbeeld in de benen), verminderde hoeveelheid urine, vermoeidheid, verwardheid, ... 4 De kwaadaardige plasmacellen kunnen bovendien de productie van bloedcellen verstoren. 1 Hierdoor kan er een tekort aan rode bloedcellen ontstaan, wat leidt tot bloedarmoede (Anemie). 1 Vaak voorkomende klachten zijn vermoeidheid, zwakte, kortademigheid bij inspanning, hartkloppingen en hoofdpijn. 1 Zoals hierboven reeds vermeld werd, kan de woekering van kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg ook leiden tot Botaantasting, waardoor breuken of wervelverzakkingen kunnen ontstaan. 1 Patiënten ervaren vaak botpijn als gevolg van de botaantasting. 1 

Victories over Cancer

 

Multipel myeloom is minder bekend bij het algemene publiek, maar heeft wel een grote impact op patiënten en hun omgeving. Bij Janssen zetten we ons dagelijks in om van multipel myeloom een behandelbare en in de toekomst zelfs te genezen aandoening te maken. Tegelijkertijd  werken we er elke dag aan om ervoor te zorgen dat de symptomen van deze bloedkanker herkend worden. Bekijk de getuigenis van Hans Scheurer, die over zijn diagnose vertelt: 

Onze jarenlange inzet is gelukkig niet zonder resultaat gebleven. We blijven echter verder werken om ook in de toekomst nieuwe overwinningen - klein of groot - op dit type kanker mogelijk te maken. Dit doen we zowel met innovatief onderzoek als door samen te werken met de mensen en organisaties die dicht bij de patiënten en hun naasten staan.  

Deel je verhaal

Tijdens de hele maand maart zetten wij multipel myeloom en de CRAB-criteria in de kijker. Dat doen we niet enkel via social media, maar ook met een speciale flyer. Deze flyer, die het ziektebeeld en de CRAB-criteria toelicht, kan je bovendien vouwen tot een origami krab! Wil je meehelpen en extra zichtbaarheid aan deze ziekte geven? Download dan snel onze flyer en deel je eigen verhaal via social media!

Twitter  | LinkedIn | Facebook