Skip to main content

Search

Galenusprijs voor Tuberculose medicijn

Janssen wint prestigieuze Galenusprijs 2015 met baanbrekend geneesmiddel tegen tuberculose

De Galenusprijs 2015 is toegekend aan Sirturo® (bedaquiline), een baanbrekend tuberculosemedicijn van het farmaceutisch bedrijf Janssen. Voor het eerst sinds veertig jaar is er een tuberculosemedicijn ontdekt met een geheel nieuw werkingsmechanisme. Tuberculose is een zeer besmettelijke bacteriële infectie waar jaarlijks 1,3 miljoen mensen aan overlijden. Het bekroonde antibioticum richt zich op geneesmiddelresistente tuberculose. De jaarlijkse uitgereikte Galenusprijs beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor menselijk gebruik.

Tilburg 6 oktober 2015. Het baanbrekende antibioticum van Janssen is ontdekt in de onderzoekslaboratoria van Janssen in België. De ontwikkeling van het winnende tuberculosemedicijn heeft ruim vijftien jaar geduurd. De ontdekker, dr. Koen Andries, zegt “Het zou mooi zijn als dit medicijn kan bijdragen aan de uitroeiing van de belangrijkste infectieziekte ooit.”

Tuberculose is een zeer besmettelijke bacteriële infectie die via de lucht wordt overgedragen. Na hiv/aids is tuberculose de meeste dodelijke ziekte als gevolg van een enkele ziekteverwekker. Naar schatting raakten in 2013 wereldwijd negen miljoen mensen besmet met tuberculose. Bij ongeveer een half miljoen mensen betrof het de geneesmiddelresistente variant, waarvoor de huidige medicijnen niet meer werken.

De Galenusprijs wordt sinds 1993 jaarlijks uitgereikt aan het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel dat in het voorafgaande jaar in Nederland is geïntroduceerd. Janssen ontving deze onderscheiding ook in 2005.

Met de toekenning van de Galenusprijs 2015 krijgt het innovatieve antibioticum van Janssen opnieuw een belangrijke blijk van waardering. Vorig jaar won de ontdekker, dr. Koen Andries, de European Inventor Award. Vanwege het grote belang voor de volksgezondheid plaatste eerder de Wereldgezondheidsorganisatie het tuberculosemedicijn op de lijst met essentiële geneesmiddelen. Vanwege de hoge medische nood zorgde de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten ook voor een versnelde goedkeuring.

Binnen het nieuw opgerichte Janssen Global Public Health wordt met partners hard gewerkt om het bekroonde geneesmiddel wereldwijd beschikbaar te maken, met name in landen die hard getroffen zijn door tuberculose zoals Zuid-Afrika en Rusland. Toegang tot geneesmiddelen als het nieuwe tuberculosemedicijn wordt ondermeer bereikt door lagere prijzen te stellen voor landen met minder financiële draagkracht.

De ontwikkeling van het bekroonde antibioticum is een eerste belangrijke stap richting behandelingen met een betere werkzaamheid, minder lange behandelduur en minder bijwerkingen.

Over Janssen

Janssen is onderdeel van het wereldwijde gezondheidszorgbedrijf Johnson & Johnson. De doelstelling van Janssen is de belangrijkste nog niet ingevulde medische behoeften van deze tijd aan te pakken en op te lossen op het gebied van oncologie, immunologie, neurowetenschappen, infectieziekten en cardiovasculaire en metabole aandoeningen. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en de zorg voor patiënten en hun omgeving staan daarbij steeds centraal.