Skip to main content

Search

Werk en Kanker

Janssen steunt terugkeer naar werk na kanker

Mensen die hersteld zijn van kanker verdienen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Helaas is dit nog niet altijd het geval. Bij Janssen hebben we ons aangesloten bij het bedrijvennetwerk Werk en Kanker van stichting oPuce. Op deze manier willen wij de kloof tot de arbeidsmarkt voor mensen met kanker of na herstel van kanker helpen verkleinen

Ondersteuning voor mensen met kanker

Uit onderzoek blijkt dat mensen die persoonlijk met kanker te maken hebben gehad vaak niet worden aangenomen voor een baan.1 Er heerst namelijk de opvatting dat mensen die zijn genezen van kanker een groter risico lopen om weer ziek te worden. Onterecht, want mensen die genezen zijn van kanker hebben net zoveel kans om weer ziek te worden als iedere andere medewerker of kandidaat. Stichting oPuce heeft als doel het leven en werken na kanker te verbeteren en ondersteunt initiatieven die het werkbehoud tijdens en na kanker stimuleren en de terugkeer naar betaald werk bevorderen.

Talent Connector

oPuce heeft, samen met (de leden van) het bedrijvennetwerk, onder andere de Talent Connector ontwikkeld. Via deze app kunnen mensen met kanker of mensen die hersteld zijn van kanker op een laagdrempelige manier in contact komen met potentiële werkgevers, die bewust hebben aangegeven dat zij deze mensen kansen willen bieden voor de terugkeer naar volwaardig werk. Ook biedt oPuce allerlei tips en adviezen voor het vinden van een baan, zoals het maken van een goed CV of LinkedIn-profiel. 

oPuce heeft op 1 oktober samen met de leden van het bedrijvennetwerk Werk en Kanker de Talent Connector gelanceerd. Bekijk ook onderstaande video als je meer wilt weten over deze app. 

"Janssen is een innovatief bedrijf dat gelooft in het stimuleren van talent in de brede zin van het woord. We kijken liever naar de mogelijkheden en de unieke bijdrage van mensen dan naar hun eventuele beperkingen. Als Janssen werken we continu aan innovatie binnen de gezondheidszorg. Maar dit komt ook met een verantwoordelijkheid. Het bijdragen aan een langer leven na kanker heeft enkel waarde als dat leven ook voldoende kwaliteit en zin heeft. Werk is daar een heel belangrijk onderdeel van."

Sonja Willems, managing director Janssen Benelux

Waarom doet Janssen hieraan mee?

In 2017 tekende Janssen namens Johnson & Johnson het convenant ‘Werk en Kanker’ van stichting oPuce. Door deel te nemen aan dit convenant committeert Janssen zich aan werkbehoud en terugkeer naar volwaardig werk voor mensen met kanker en mensen die kanker hebben gehad. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het hebben van werk een belangrijke bijdrage levert aan een positieve gezondheidsbeleving.1 Bij Janssen vinden we het belangrijk dat ook mensen die te maken hebben (gehad) met kanker zich uitgenodigd voelen om mee te blijven doen in de maatschappij. 

Meer informatie

 

Meer informatie over oPuce, het bedrijvennetwerk ‘Werk en Kanker’, de Talent Connector en de bijdrage van Janssen kun je vinden op de website van Talent Connector. Bekijk ook onderstaande video voor meer informatie over onze bijdrage om mensen met kanker aan een volwaardige baan te helpen. 

 

 

 

 

 

 

EM-42940 – 29-sep-2020