Skip to main content

Search

victories over cancer

Victories Over Cancer

Ondanks veel vooruitgang in de afgelopen jaren, is de impact van kanker nog steeds enorm. Meer dan 100 duizend Nederlanders horen elk jaar de woorden “u heeft kanker”[1]. 1 op de 3 mensen krijgt in zijn leven deze diagnose en in 2016 overleden ruim 45 duizend mensen aan de gevolgen van kanker. Daarmee is het inmiddels de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden[2]. Tijdens Wereldkankerdag op 4 februari wordt hier dan ook terecht aandacht voor gevraagd.

Toch kijken wij hoopvol naar de toekomst. Bij Janssen willen we van kanker een behandelbare en zelfs te genezen aandoening maken. We richten ons hierbij op die vormen van kanker waar we het meeste wetenschappelijke kennis over opgebouwd hebben en waarvoor tot nu toe beperkte behandelingsopties beschikbaar zijn. Tegen veel vormen van bloedkanker, waar meer dan 140 subtypes van zijn, zijn bijvoorbeeld nog geen effectieve behandelingen beschikbaar. Ook prostaatkanker blijft ons voor uitdagingen stellen. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen, maar het komt vaak pas aan het licht bij complicaties door uitzaaiingen. Ook de hoge incidentie van blaaskanker en de vooruitzichten voor patiënten met longkanker motiveren ons iedere dag in onze missie: kanker overwinnen.

Want klein of groot, elke overwinning brengt ons een stap dichter bij genezing.

Everyday Victories

Onze missie om kanker effectief te kunnen behandelen, of zelfs te genezen, vergt tijd. Tot het zover is, willen we mensen met kanker ook in hun dagelijks leven ondersteunen. Bij de diagnose kanker komt er namelijk een hoop op je af. Door de vooruitgang van de afgelopen jaren hebben veel mensen met kanker toch nog volop perspectief. Tijdens, maar zeker ook na de behandeling. We willen daarom dagelijkse overwinningen op kanker, klein of groot, mogelijk maken.  Dit willen bereiken door impactvolle initiatieven te ondersteunen en informatie over de ziekte met het grote publiek te delen.

Zo werken we samen met Stichting Matchis, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, om binnen ons bedrijf stamceldonoren te werven. Mensen die getroffen worden door bloedkanker zijn namelijk afhankelijk van een stamceltransplantatie. Het beenmerg, de plek waar veel vormen van bloedkanker zich nestelen of ontstaan, wordt dan vervangen door dat van een gezonde donor. Dit kan alleen als er een goede match is tussen de ontvanger en de donor. Daarom is het van levensbelang dat zo veel mogelijk mensen zich registreren. September 2018 stond in het teken van bloedkanker en naar aanleiding hiervan registreerden zich maar liefst 143 medewerkers van Janssen als donor.

Daarnaast pakken we ook het nog steeds bestaande stigma rond deze ziekte aan. Voor veel mensen is het bijvoorbeeld moeilijk om werk te vinden of te behouden als kanker hun treft. Daarom werken we samen met oPuce aan een bedrijvennetwerk dat zich inzet voor volwaardig werk na kankerherstel. Maar ook jongeren en jongvolwassenen met kanker, zogenaamde AYA’s (Adolescents en Young Adults met kanker), hebben hun eigen uitdagingen. Als je leven stil staat door kanker terwijl het leven van je vrienden en leeftijdsgenoten in volle vaart verder gaat, is goed contact met elkaar heel belangrijk. Daarom steunen we het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform, dat de AYA Match app ontwikkelde, om laagdrempelig contact tussen AYA’s en vrienden en familie mogelijk te maken. Zo helpen wij bij everyday victories over cancer. Want klein of groot, elke overwinning brengt ons een stap dichter bij genezing.

Precise Victories

Onze jarenlange inzet is gelukkig niet zonder resultaat gebleven. In de afgelopen zeven jaar zijn er zes innovatieve behandelingen beschikbaar gekomen voor patiënten. Fantastische resultaten waar we trots op zijn, maar we zijn er nog niet. Om kanker het hoofd te bieden zetten we in op behandelingen op maat. Het gaat ons om het juiste geneesmiddel op het juiste moment bij de juiste patiënt te krijgen. We houden hierbij rekening met variatie in genen, milieu en levensstijl. Afgestemd op individuele patiënten, want hoe preciezer we zijn, hoe vaker we kanker kunnen overwinnen.

Data uit de dagelijkse praktijk zijn van groot belang om te zien hoe effectief onze geneesmiddelen zijn. Door beter inzicht te krijgen in het verloop van verschillende vormen van kanker en het effect van behandelingen hierop, kunnen wij blijven investeren in de meest effectieve behandeling, afgestemd op elke patiënt. We zijn er daarom bijvoorbeeld trots op om aangesloten te zijn bij het Haematology Outcomes Network in EURope (HONEUR). In dit netwerk delen aangesloten hematologische centra Real World Data, d.w.z. gegevens uit de praktijk, om hematologische maligniteiten zo beter te begrijpen.

Wereldkankerdag

Sinds begin deze eeuw staat 4 februari wereldwijd in het teken van kanker. Rondom wereldkankerdag delen we graag onze Victories Over Cancer via social media en zijn we vooral benieuwd naar die van jou. Praat je mee? Deel je verhaal en gebruik daarbij #VictoriesOverCancer.

Twitter | LinkedIn | Facebook