Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
 

Search

Klinische farmacologie: Baanbrekende ontwikkelingen

Biologics klinische farmacologie: We maken baanbrekende ontwikkelingen mogelijk

De afdeling Biologics Klinische Farmacologie ondersteunt de ontdekking van biologische nieuwe moleculaire entiteiten (NME's), geeft advies over preklinische toxicologieprogramma's en werkt in elke ontwikkelingsfase samen om standaard wetenschappelijk onderzoek en farmacologie te vertalen naar een grondig inzicht in de effecten van onze biologicals en biofarmaceutische geneesmiddelen bij patiënten. Deze groep gebruikt haar uitgebreide expertise op het vlak van de immunogeniciteit van biologicals en de beoordeling en gevolgen ervan om een doeltreffende ontwikkeling en beoordeling van biologicals te garanderen. Tegelijkertijd beoordeelt ze de farmacokinetische en farmacodynamische relaties uit de eerste onderzoeksresultaten om de meest nauwkeurige dosisschema's voor toekomstige proeven te voorspellen. 

Door het opzetten en uitvoeren van preklinische studies, klinische studies in de vroege en late ontwikkelingsfases en postmarketingstudies beoordeelt de afdeling Biologics Clinical Pharmacology de biochemische, farmacologische en klinische effecten van kandidaten voor de ontwikkeling van biologicals. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij het indienen van registratieaanvragen en de opvolging van postmarketingstudies. Onze steun heeft geholpen bij de ontwikkeling en goedkeuring van verscheidene zeer succesvolle biologicals en op dit moment zitten er nog veel meer veelbelovende nieuwe behandelingen en biologische ontwikkelingen in de pijplijn.

 
 

Biotherapeutics

<p>Biotherapeutics</p>

Retina image