Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
 

Search

Biotherapeutica

Janssen BioTherapeutics (JBIO): brengt biologics tot leven

Als organisatie voor biologics-geneesmiddelen binnen Janssen Research & Development, zijn we toonaangevend in het ontwikkelen van biologische oplossingen voor de behandeling van uitdagende en complexe ziekten. We streven ernaar wetenschappelijke ontdekkingen te vertalen in transformationele geneesmiddelen die een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de mens. Door onze ondernemerscultuur van innovatie hebben we een unieke benadering voor het verkennen en ontwikkelen van nieuwe therapeutische platforms om aan onvervulde medische behoeften te voldoen.

We zijn partners met experts in vijf therapeutische gebieden - immunologie, oncologie, neurowetenschappen, infectieziekten en vaccins en cardiovasculaire en metabole ziekten- om een strategische balans te bieden tussen technische, wetenschappelijke en klinische capaciteiten. We werken ook nauw samen met Janssen Pharmaceutical Development, Manufacturing Sciences (PDMS) en de wereldwijde organisatie voor regelgevende zaken voor de ontwikkeling en levenscyclusmanagement om te waarborgen dat patiënten biologische medicijnen van hoge kwaliteit krijgen. Dergelijke integratie en planning over meerdere disciplines is essentieel voor succes en betekent dat we bij elke fase van het proces betrokken zijn.

Wij bieden hands-on, end-to-end-expertise en begeleiding tijdens de verschillende preklinische en klinische fasen en mijlpalen van het ontdekkings- en ontwikkelingsproces van biologics. We maken gebruik van interne expertise in combinatie met externe innovaties om een portfolio te ontwikkelen van meer dan 50 nieuwe en gedifferentieerde kandidaten voor biologische medicijnen.

Biotechnology Center of Excellence

Biotherapeutics

<p>Biotherapeutics</p>

Retina image