Skip to main content

Search

4 tips før legebesøket

4 tips før legebesøket
På samme måte som to personer aldri er helt like, har to personer aldri nøyaktig samme sykehistorie eller helsebehov. Derfor er det viktig at legen din får et tydelig bilde av hva du opplever, slik at dere sammen kan ta velbegrunnede beslutninger om hvilken behandling som passer best for deg. Her er noen tips til samtale med legen:

Dokumenter sykehistorien din
- Sett opp en liste over legemidlene du bruker (både reseptbelagte og reseptfrie)
- Noter operasjoner, vaksinasjoner og allergier
- Noter om du er allergisk overfor enkelte legemidler
- Noter om du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer

Gjør deg kjent med familiens sykehistorie
Skriv ned viktig informasjon om familiens sykehistorie. For eksempel:
- Har du eller noen av dine nære slektninger hjertesykdom? Kreft? Diabetes? En psykisk sykdom?
- Er noen av dine nære slektninger overfølsomme for visse legemidler?

Tenk over din nåværende situasjon
Tenk over om du kan gjøre endringer i hverdagen som kan bidra til at du får det bedre – for eksempel forandre søvnvaner, spise en spesiell kost eller mosjonere.

Diskuter medisinen din med legen
- Be legen fortelle om medisinen du får (for eksempel hva den heter, hvor ofte du skal ta den, hvilken virkning den har, hvilke forventninger du skal ha til virkningen)
- Spør om mulige bivirkninger
- Spør om det finnes andre behandlinger som passer bedre i din situasjon

Hvis du opplever noe uvanlig som kan ligne en bivirkning, er det viktig at du tar kontakt med legen umiddelbart. Hvis du blir akutt syk, ring 113