Skip to main content

Search

Myelomatose

En lege forteller: Siste nytt innen myelomatose

I denne videoen snakker lege og forsker Tobias Slørdahl om sykdommen myelomatose, også kjent som benmargskreft. Han kommer inn på de ulike behandlingene som man tilbys som pasient, og kort om hvordan de fungerer. Han snakker også om forskningen og utviklingen innen myelomatose.


I denne videoen snakker lege og forsker Tobias Slørdahl om sykdommen myelomatose, også kjent som benmargskreft. Han kommer inn på de ulike behandlingene som man tilbys som pasient, og kort om hvordan de fungerer. Han snakker også om forskningen og utviklingen innen myelomatose, i tillegg til å gi sitt perspektiv på hvordan fremtidsutsiktene kan se ut hvis du får diagnosen myelomatose i dag. I følge Tobias Slørdahl er det alt i alt grunn til optimisme.

Arbeider du i helsevesenet? Gå til Janssen Medical Cloud

Hva er myelomatose?

Myelomatose er en kreftsykdom som oppstår i beinmargen der blodet dannes. Årsakene til myelomatose er ikke klarlagte. Flere menn enn kvinner rammes, og risikoen øker med alderen. I dag lever cirka 9000 personer i Norden med sykdommen.1

Myelomatose utgår fra en type hvite blodlegemer, såkalte plasmaceller. Plasmaceller er en del av immunsystemet der den normale funksjonen er å produsere antistoffer. Når sykdommen oppstår, har det skjedd en tumorendring av en plasmacelle som formerer seg i beinmargen.

Diagnose
Sykdommen utvikler seg ofte over lang tid og oppdages ofte når en pasient utredes for noe annet, for eksempel tretthet, blødningstendens og økt risiko for infeksjoner. Senere i forløpet er det vanlig med smerter i skjelettet.

Når en diagnose skal stilles, vil det ofte bli tatt blodprøver, beinmargsprøve og urinprøve i tillegg til røntgen for å undersøke skjelettet. Myelomatose er en kronisk sykdom, men de fleste rammede blir bedre med behandling, og de kan leve et godt liv.

 
Behandling

Prognosen for personer som rammes av myelomatose, har forbedret seg sterkt det siste tiåret, takket være nye behandlingsmetoder. Eksempler på behandlingsmetoder er beinmargstransplantasjon samt ulike kombinasjoner av kjemoterapi og immunterapi.

Vi oppfordrer pasienter til å snakke med lege om behandling. Det er helsepersonell sammen med pasientene som skal finne egnet behandling gitt den enkelte pasients unike forutsetninger og behov.

Mer informasjon om Myelomatose kan finnes hos: