Skip to main content

Search

Myelomatose

Myelomatose

Hva er myelomatose?

Myelomatose er en kreftsykdom som oppstår i beinmargen der blodet dannes. Årsakene til myelomatose er ikke klarlagte. Flere menn enn kvinner rammes, og risikoen øker med alderen. I dag lever cirka 9000 personer i Norden med sykdommen.1

Myelomatose utgår fra en type hvite blodlegemer, såkalte plasmaceller. Plasmaceller er en del av immunsystemet der den normale funksjonen er å produsere antistoffer. Når sykdommen oppstår, har det skjedd en tumorendring av en plasmacelle som formerer seg i beinmargen.

Diagnose

Sykdommen utvikler seg ofte over lang tid og oppdages ofte når en pasient utredes for noe annet, for eksempel tretthet, blødningstendens og økt risiko for infeksjoner. Senere i forløpet er det vanlig med smerter i skjelettet.

Når en diagnose skal stilles, vil det ofte bli tatt blodprøver, beinmargsprøve og urinprøve i tillegg til røntgen for å undersøke skjelettet. Myelomatose er en kronisk sykdom, men de fleste rammede blir bedre med behandling, og de kan leve et godt liv.

Behandling

Prognosen for personer som rammes av myelomatose, har forbedret seg sterkt det siste tiåret, takket være nye behandlingsmetoder. Eksempler på behandlingsmetoder er beinmargstransplantasjon samt ulike kombinasjoner av kjemoterapi og immunterapi.

Vi oppfordrer pasienter til å snakke med lege om behandling. Det er helsepersonell sammen med pasientene som skal finne egnet behandling gitt den enkelte pasients unike forutsetninger og behov.

Kilder:
1. Nordcan: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/frame.asp

Mer informasjon om Myelomatose kan finnes hos: