Skip to main content

Search

immunologi

Arbeider du i helsevesenet? Gå til Janssen Medical Cloud

Janssens arbeid innen immunologi
Autoimmune sykdommer rammer rundt 5 prosent av befolkningen i den vestlige verden, flere kvinner enn menn.1 Å leve med en autoimmun sykdom kan være svært krevende. Mange av sykdommene går i bølgedaler, bedre perioder går over i dårligere, noe som kan ha stor påvirkning på livskvaliteten. Det er ikke alltid sykdommen synes utenpå.

Fellesnevneren for en autoimmun sykdom er at immunforsvaret produserer inflammatoriske molekyler som angriper kroppens eget vev. Sykdommene - blant annet psoriasis og Crohns sykdom - kan ha store variasjoner. Det gjør at det kan være komplekst å finne et behandlingsalternativ som fungerer for alle.

Hos Janssen jobber vi for å forstå hva som trigger de inflammatoriske og autoimmune prosessene, og derfor har vi satset på forskning på molekylnivå. Samarbeidet med andre aktører og pasientorganisasjoner er viktig for at vi skal kunne øke kunnskapen og utvikle innovative legemidler og fremtidige behandlingsalternativer som fungerer for hver enkelt pasient.

 
 
 
 
 
 
 
Kilde:
1. Miettinen. A & Viander. M Autoantikroppar vid diagnostik av systematiska autoimmuna sjukdomar 2015:175(2)