Skip to main content

Search

Janssen – et forskningsintensivt selskap

Janssen – et forskningsintensivt selskap
Janssen er et av verdens mest innovative legemiddelfirmaer og driver i dag flere pågående kliniske studier i samarbeid med leger og annet helsepersonell rundt om i verden. For oss er forskning, pasientsikkerhet og samarbeid tre viktige komponenter i arbeidet med å utvikle nye, innovative legemidler og fremtidige behandlingsalternativer.

Forskningen er en integrert og viktig del av Janssens virksomhet. Vi arbeider kontinuerlig for å identifisere nye medisinske behov og sørger for å finne den rette ekspertisen – internt og eksternt. I 2015 investerte Janssen 5,1 milliarder amerikanske dollar i forskning og utvikling globalt. Dette tilsvarer 21 % av den totale omsetningen.

Legemiddelutvikling – en lang og kompleks prosess

Utvikling av legemidler er ikke noe som skjer over natten. Det tar gjerne 12–14 år før et legemiddel kommer ut på markedet. Prosessen er både lang og kompleks – det er mange aspekter som skal vurderes, studeres og granskes.

Utviklingen av legemidler går gjennom tre ulike stadier. Det første stadiet kalles pre-klinisk forskning, det vil si at man identifiserer de virkestoffene som kan være aktuelle for det nye legemidlet. Det andre stadiet kalles utviklingsforskning. Dette er en mer omfattende forskning som pågår i 4–5 år, og som skal sikre at produktet er stabilt nok til å bli testet på en mindre gruppe mennesker.

Det siste stadiet kalles klinisk forskning, som betyr at man tester legemidlet på mennesker. De kliniske studiene er delt inn i fire forskjellige faser. Hver fase blir grundig kontrollert av både en myndighet og av Janssen før man går videre i utprøvingen.

Alle pågående kliniske studier finnes på Janssen Global Trial Finder

Les mer: Hvorfor klinisk utprøving?

Pasientsikkerheten står i fokus

Pasientsikkerheten er en vital del i arbeidet vårt. Vi arbeider kun med prosesser som er nøye kontrollert og godkjent, og som reguleres av både lokale, europeiske og globale regelverk. For oss er det viktig å utvikle nye og innovative legemidler på en sikker og effektiv måte. Målet er å øke pasientens livskvalitet.

Sammen er vi sterke

Vi legger vekt på samarbeid med andre institusjoner, helsevesenet, akademia, eksterne foretak og pasientforeninger. Vi tror at det er gjennom kunnskapsutveksling med andre at nye medisinske behov kan identifiseres, nye behandlingsalternativer utvikles, og bedre livskvalitet for pasienten oppnås.

Janssens fokusområder frem mot 2020
Janssen i Norden
 • Helbrede og eventuelt forebygge kreft
 • Utsette pleiebehovet for pasienter med Alzheimers sykdom med 3–5 år
 • Helbrede 95 % av pasientene med Hepatitt C
 • Færre behandlinger per år ved HIV
 • Forebygge influensa
 • Janssen driver i dag mer enn 80 kliniske studier i Norden.
  • Disse studiene er hovedsakelig rettet mot områder innenfor onkologi og nevrovitenskap.
  • Studiene befinner seg både i tidlige og sene forskningsfaser.
 • Sverige er et av 30 prioriterte land innen Janssen-konsernet som driver med kliniske studier.
 • Janssen har pågående barnestudier innen infeksjon.