Skip to main content

Search

Velkommen til Janssens senter for helsepolitikk

Velkommen til Janssens senter for helsepolitikk

I vårt senter for helsepolitikk fokuserer vi på ulike politisk relaterte spørsmål. Du finner informasjon om generelle emner om helsebransjen samt om mer spesifikke emner relatert til behandlingsområder.

Report: The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving
The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving

«The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving» er en rapport utarbeidet av Janssen EMEA i samarbeid med flere europeiske prostatakreftforeninger. Rapporten presenterer funn fra en paneuropeisk studie av prostatakreftpasienter, pårørende og helsepersonell.

Rapporten maner til større fokus på livskvalitet hos menn som lever med prostatakreft i Europa. Rapporten gir innsikt i emosjonelle, sosiale og fysiske utfordringer som pasienter, omsorgsgivere og pårørende står overfor. Formålet er å sette søkelyset på behovet for å bedre livskvaliteten til dem som er rammet av sykdommen. Rapporten er på engelsk.  Les mer.

Report: Investing in the future of health
Investing in the future of health

«Investing in the future of health» er en interaktiv infografikk av det nåværende investeringslandskapet som farmasøytisk forskning og utvikling opererer i. Økende helseutgifter og stadig større pasientpopulasjoner gir utfordringer med hensyn til dagens finansiering av helsetjenester, tilgjengelighet for pasienter og hvordan innovasjon belønnes. Infografikken nedenfor guider deg gjennom en forsknings- og faktabasert storyline og viser hvordan investering i helseforskning kan ha en lovende fremtid. Imidlertid må visse politiske vilkår innfris. Data omfatter individuelle EU-land i tillegg til EU sett under ett samt sammenligninger med data fra USA. Rapporten er på engelsk. Les mer.

Report: Confronting obesity in Europe: Taking action to change the default setting
Confronting obesity in Europe: Taking action to change the default setting

«Confronting obesity in Europe: Taking action to change the default setting» er en rapport fra Economist Intelligence Unit (EIU), utarbeidet på oppdrag fra Ethicon (del av Johnson & Johnson-gruppen av selskaper). Rapporten undersøker og evaluerer eksisterende nasjonale strategier i Europa med hensyn til håndtering av fedmekrisen. Funnene i rapporten er basert på skrivebordsforskning og 19 dybdeintervjuer med et utvalg av erfarne helseeksperter, inklusive helsepersonell, akademikere og politikere. Rapporten er på engelsk. Les mer.