Skip to main content

Search

Kontakt oss

Kontakt oss

Informasjon om dine personopplysninger brukes kun til å svare på dine spørsmål. For mer informasjon se vår retningslinjer for personvern og ansvarsfraskrivelse.

Janssen-Cilag AS
Telefon:
+47 24 12 65 00
Sms: +47 5944 1558

Gateadresse: Drammensveien 288, 0283 OSLO
Postadresse: Postboks 144, 1325 Lysaker

Telefaks: +47 24 12 65 10

For COVID-19 vaksine spesifikk informasjon, vennligst kontakt:

Phone: +4723500417 eller 00800-565-4008-8 (gratisnummer)
Email: [email protected]

EMA øker bevisstheten rundt anbefalt klinisk behandling ved håndtering av mistenkt trombose med trombocytopeni syndrom: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-raises-awareness-clinical-care-recommendations-manage-suspected-thrombosis-thrombocytopenia


Rapportering av bivirkninger eller produktklager

For å rapportere en bivirkning eller produktklage, vennligst kontakt MICS – Medisinsk informasjon og kundeservice

Telefon: +47 24126500 (spør etter MICS, så kobles du riktig)
Email: [email protected]
SMS: +47 59 44 15 58

Her finner du mer informasjon om MICS


OBS! Dette nettstedet er ikke ment for medisinske spørsmål som kan gjelde for din medisinske tilstand. Vi anbefaler deg i stedet å ta kontakt med lege. Dette nettstedet er heller ikke ment for barn under 18 år. Vi vil ikke bevisst samle inn informasjon fra denne aldersgruppen. Vi oppfordrer foreldre til å snakke med barna om internett-bruk og informasjon som barna oppgir på nettet. 

Sist oppdatert 2019-03-17