Skip to main content

Search

Korona-situasjonen

Korona-situasjonen og Janssen

Hos Janssen – en del av Johnson & Johnson – monitorerer vi COVID-19 (Korona-virus) situasjonen løpende.

I Norge følger vi myndighetenes anbefalinger for å begrense smitte, og parallelt forsker vår globale organisasjon på en potensiell vaksine. Mer informasjon om vårt globale arbeid finner du her: www.jnj.com/coronavirus

Vi har robuste planer på plass for å sikre kontinuiteten i vår virksomhet på tvers av vårt globale distribusjonsnettverk. Vi er derfor godt forberedt til å håndtere uforutsette hendelser.

Dette er naturligvis en situasjon vi følger nøye for fortsatt å kunne sikre effektiv og tilstrekkelig levering av våre medisiner. Ett av tiltakene er å lokalisere tilgjengeligheten av viktige/kritiske produkter på større distribusjonssentre over hele verden. Dette gjør vi for å sikre at vi er i stand til å imøtekomme kundenes behov, samt pasienter som er avhengige av våre medisiner. På nåværende tidspunkt forventer vi ikke forsyningsproblemer rundt våre produkter relatert til COVID-19. 

Som et globalt ledende legemiddelselskap har Janssen en førsteprioritet; nemlig pasienter, samarbeidspartnere innen helsevesenet og ansatte. I partnerskap med internasjonale og lokale helsemyndigheter jobber vi for å sikre behovene for leveranse av nødvendige legemidler både på kort og lang sikt. Samtidig fortsetter vi å forske på potensielle vaksiner og behandlinger.

iMR approval ID CP-145628
Vår respons på koronaviruset (COVID-19)