Skip to main content

Search

Korona-situasjonen

Korona-situasjonen og Janssen
 
Informasjon om COVID-19 vaksiner
For media

For mer informasjon om vaksinene, anbefaler vi å besøke følgende nettsider;

Folkehelseinstituttet - Koronavaksinasjons-programmet
Link: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Statens legemiddelverk - Covid-19: Vaksiner, legemidler og medisinsk utstyr
Link: https://legemiddelverket.no/andre-temaer/covid-19-og-legemidler

Merk! Janssen kan ikke gi individuelle råd angående helse eller vaksinering, vi ber deg derfor kontakte legen din eller de offentlige instanser som er ansvarlig for vaksinering ved ditt bosted.

Jobber du med presse og media? Besøk Janssen Media rom for siste oppdaterte nyheter. Informasjonen på disse sidene er beregnet for journalister, presse og media.

For media spørsmål, vennligst kontakt resepsjonen på telefon: +47 24 12 65 00. De vil sette deg over til rett person hos oss.


Hos Janssen – en del av Johnson & Johnson – følger vi COVID-19 (Koronavirus situasjonen løpende).

I Norge følger vi myndighetenes anbefalinger for å begrense smitte, og parallelt forsker og arbeider vår globale organisasjon med utvikling av vår vaksinekandidat.

Vi har siden pandemiens oppstod, fulgt kvalitetssikrede planer for å sørge for kontinuiteten i vår virksomhet på tvers av vårt globale distribusjonsnettverk. Vi er derfor godt forberedt til å håndtere uforutsette hendelser.

Dette er naturligvis en situasjon vi følger nøye for fortsatt å kunne sikre effektiv og tilstrekkelig levering av alle våre medisiner. Ett av tiltakene er å lokalisere tilgjengeligheten av viktige/kritiske produkter på større distribusjonssentre over hele verden. Dette gjør vi for å sikre at vi er i stand til å imøtekomme kundenes behov, samt pasienter som er avhengige av våre medisiner. På nåværende tidspunkt forventer vi ikke forsyningsproblemer rundt våre produkter relatert til COVID-19.

Som et globalt ledende legemiddelselskap har Janssen en førsteprioritet; nemlig pasienter, samarbeidspartnere innen helsevesenet og ansatte. I partnerskap med internasjonale og lokale helsemyndigheter jobber vi for å sikre behovene for leveranse av nødvendige legemidler både på kort og lang sikt. Samtidig fortsetter vi å forske på potensielle vaksiner og behandlinger.

Vår respons på koronaviruset (COVID-19)

 

iMR approval ID CP-145628