Skip to main content

Search

Janssens arbeid innenfor onkologi

Arbeider du i helsevesenet? Gå til Janssen Medical Cloud

Janssens arbeid innen kreft
Et kreftbudskap forandrer livet både for den som er syk, og for de pårørende. For mange blir hverdagen preget av uro og redsel. Andelen som får en kreftdiagnose, blir større og større i flere deler av verden. Men det er også viktig å påpeke at mulighetene til å overleve kreft øker. 

Janssen har en visjon om å forvandle kreft til en sykdom som kan kureres eller forhindres. Målet er å finne behandlingsformer som både forlenger og forbedrer pasientens liv. På lengre sikt håper vi å kunne forhindre kreft allerede før sykdommen oppstår.

En av de kreftsykdommene Janssen prioriterer i arbeidet sitt, er blodkreftsykdommen myelomatose. Myelomatose er fortsatt en uhelbredelig kreftsykdom, selv om nye behandlingsmetoder i stor grad har forbedret prognosen for de personene som rammes av sykdommen.

For å øke sjansene for å overleve myelomatose og andre kreftsykdommer, har Janssen allerede lagt et større fokus på målrettet behandling.