Skip to main content

Search

Kyösti KLL

«Jeg er ikke bekymret» sier Kyösti, som har hatt KLL i 20 år
Kyösti er fra Kärsämäki og ble diagnostisert med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) i 2003. Til tross for sykdommen nyter Kyösti sine velfortjente dager som pensjonist. Kyösti fra Kärsämäki har drevet sitt eget firma i over 40 år. For noen år siden solgte Kyösti firmaet sitt og gikk over til å nyte en velfortjent pensjontid sammen med sin kone.

Symptomene startet i 1998
«Jeg var i Lappland med gudsønnen min, og fikk smertefulle hevelser på halsen av myggstikk. Kyösti forteller at han ble såpass engstelig at de kortet ned på fisketuren, og at han bestilte en time hos en lege i Uleåborg dagen etter. Laboratorietestene fant Lymfocytter, men ellers ingen indikasjoner på noen sykdom. Det gikk noen få år uten symptomer, bortsett fra hovne lymfeknuter hver gang han fikk et myggstikk. Kyösti drev med idrett, og brukte fritiden på løping, sykling og ski. Men så falt hemoglobinnivået hans til 110. Det var nødvendig med ytterligere tester.

Å motta diagnosen
I 2003 ble Kyösti referert til ytterligere tester. En benmargsbiopsi kom fram til KLL– kronisk lymfatisk leukemi. «Leukemi er et skummelt ord. Ingen visste hva som kom til å skje, eller om jeg kunne bli kurert. Sykdommen min var imidlertid ikke så aggresiv, og utviklet seg veldig sakte,» sier Kyösti. Han fortsatte å drive med sport, slik som før, og rodde blant annet strekningen mellom Helsinki og Tallinn fem ganger. Sykdommens utvikling ble overvåket med blodprøver hver sjette måned.

Behandling
Kyöstis første behandling begynte i 2010, tolv år etter de første symptomene og sju år etter diagnosen. «De første behandlingsperiodene var korte, og blodprosenten ble gjenopprettet til normalt. Jeg besøkte poliklinikken i Uleåborg noen ganger,» husker Kyösti. Men mens han var på ferie forverret situasjonen seg, og hemoglobinet falt til 42. Denne gangen ble behandlingen påbegynt på hematologisk avdeling i Uleåborg. Først forsøkte de å ødelegge kreftcellene i beinmargen med ulike kombinasjoner av legemidler, men ingenting så ut til å hjelpe. «Legen hadde allerede spurt om jeg hadde fått orden på de praktiske tingene, og sagt at det ikke så lyst ut. «På det tidspunktet hadde det kommet et nytt legemiddel på markedet. Det hadde vist seg effektivt til å kontrollere situasjonen slik at en stamcelletransplantasjon kunne utføres.»

Livet med KLL
«Sykdommen utviklet seg sakte, og det hadde ikke noen negativ effekt på livet mitt. I begynnelsen reflekterte jeg over det hver dag, men da jeg ble vant til tanken sluttet jeg å tenke så mye på det. Jeg ventet bare på resultatene av blodprøvene, og fortsatte livet mitt som før,» sier Kyösti. Stamcelletransplantasjonen ble gjennomført i februar 2015. Sykdommen har vært i remisjon, og nå kan Kyösti leve et ganske normalt liv.

Åpenhet om sykdommen
Kyösti har vært åpen om sykdommen sin, og han har kunnet diskutere alt med kona. «Kona mi har lyttet til bekymringene mine– kanskje til og med for mye.» Kyösti har noe han vil dele med andre som har fått en KLL-diagnose. «Å få en slik diagnose kan være et sjokk i begynnelsen, siden du egentlig ikke vet hva det handler om. Legene kan imidlertid gi deg alle svarene du trenger, og nye medisiner blir stadig introdusert på markedet. Med hensyn til denne sykdommen har situasjonen forbedret seg betydelig, og jeg føler at det ikke er nødvendig å være så engstelig.» Kyösti har vært i kontakt med andre pasienter som han har møtt på sykehuset og poliklinikken. «Sammen diskuterer vi sykdommen, behandlingene og livet generelt. Det hjelper begge parter å prate om sykdommen vår.»

Tanker om fremtiden
I fremtiden planlegger Kyösti å nyte sine dager som pensjonist, og å holde tritt med aktiviteter i den grad tilstanden hans tillater det. Han planlegger å gå på ski om vinteren og tilbringe tid på hytta om sommeren. «Jeg er veldig trygg på fremtiden, siden det ikke er grunn til bekymring» sier Kyösti til slutt.