Skip to main content

Search

Leger driver behandlingsutviklingen fremover i Janssen

Leger driver behandlingsutviklingen fremover i Janssen
Janssen er et av verdens ledende forskningsbaserte legemiddelselskap. Her finnes flere karrièremuligheter for leger som vil være med å utvikle fremtidens legemidler i et vitenskapelig miljø med pasienten i fokus.

Janssen er et forsknings- og kunnskapsintensivt selskap som jobber tett med det kliniske miljøet. Det har gitt legene en stadig viktigere rolle.

– Legemiddelindustrien har gjennomgått en rask forandring. I dag ligger tyngdepunktet på å lytte til de medisinske behovene som foreligger og bidra til å løse disse i tett samarbeid med helsevesenet. I dette arbeidet er det en stor fordel å være lege, forteller Stefan Lindbäck, Senior Medical Advisor Infectious Diseases i Janssen i Norden.

Påvirke behandlinger

Stefan Lindbäck har bakgrunn som infeksjonslege på Roslagstulls og Huddinge sjukhus i Stockholm, der han i mange år har jobbet med HIV-pasienter. For ti år siden fikk han mulighet til å bygge opp behandlingsområdet for HIV i Janssen. Han så det som en sjanse til å utvide egne kunnskaper og påvirke fremtidige behandlinger.

– I årenes løp har jeg sett en fantastisk utvikling av terapimuligheter. Vi har gått fra hundre prosent dødelighet ved HIV til ca. én prosent. HIV er bare én av de infeksjonssykdommene som har blitt revolusjonert av nye legemidler. Hepatitt C er en annen sykdom der nye direktevirkende antivirale midler radikalt har forbedret muligheten til helbredelse, og nå ser vi også store fremskritt innenfor tuberkulosebehandlingen. Det er utrolig spennende å få være en del av disse fremskrittene, sier han.

Mange roller

Da Stefan Lindbäck begynte i Janssen, som den første medisinske rådgiveren i selskapets historie, var det få leger som jobbet i legemiddelindustrien. I dag har leger og forskere mange forskjellige roller i industrien, og det er et stort behov for medisinsk kompetent personale. Ikke minst i Janssen – som holder en høy vitenskapelig profil med kompliserte og innovative terapier – finnes det en rekke forskjellige karrièremuligheter for leger. De kan for eksempel drive med forskning og kliniske utprøvinger, arbeide som rådgivere eller jobbe opp mot myndighetene med informasjon, regulatoriske tekster og dokumentasjon. Siden Janssen er et globalt selskap med virksomhet over hele verden, finnes det også mulighet for internasjonale oppdrag.

– En viktig funksjon for legen er å være en vitenskapelig og medisinskfaglig motpart som helsevesen og myndigheter kan diskutere og samarbeide med for å utvikle helsetilbudet videre, sier Kristina Sandström, som er medisinsk direktør i Janssen og har bakgrunn som forsker.

Pasienten i fokus

Fellesnevneren for alle oppdrag i Janssen er at det alltid er pasienten som er i fokus.

– I Janssen er det en uttalt ambisjon å sette pasienten først. For legen innebærer det en mulighet til å bidra med sin medisinske ekspertise på en pasientnær måte, sier Kristina Sandström.

I Janssen finnes det karrièremuligheter for både ferdigdisputerte leger og leger uten forskningsbakgrunn. Det er en fordel å ha spesialkompetanse eller erfaring fra det medisinske området man skal arbeide innenfor, men det viktigste er den brede medisinske kompetansen som en legeeksamen gir, mener Kristina Sandström.

– Hvis du som lege er åpen og nysgjerrig og synes det er spennende å jobbe med medisin og vitenskap på en litt annen måte og innenfor en organisasjon som skiller seg fra helsevesenet, finnes det store muligheter i Janssen. Her blir du en del av en rivende utvikling og får være med å utvikle nye behandlinger og forme fremtidens helsevesen.

Kilde: Fremtidens karriere – lege