Skip to main content

Search

Mot oss på Arendalsuka 2022

MØT OSS PÅ ARENDALSUKA 2022!

Vi i Janssen Norge ønsker å være en del av løsningen for samfunnets mest presserende helseutfordringer gjennom å bidra til at norske pasienter får ny og effektiv behandling. Vi forsker, samarbeider og engasjerer oss hver eneste dag i å utvikle og sikre tilgang til medisiner som kan forbedre menneskers liv. Som en del av dette arbeidet, deltar vi på Arendalsuka, en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk flest, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Under Arendalsuka, støtter Janssen Norge andre fremtredende aktører innen helse for å skape attraktive møteplasser hvor aktuelle utfordringer innen helse settes på dagsorden og hvor vi sammen kan finne løsninger.

På Arendalsuka 2022 er vi involvert i følgende arrangement, klikk på linkene for å lese mer:

Onsdag 17/8 2022 10:00 - 11:30:

Liveinnspilling av podkasten «Radium»: Om helsenæring: HVORDAN KAN VERDENS BESTE HELSEVESEN BLI VERDENS BESTE TIL Å TA I BRUK INNOVASJON?

LMI, Janssen, Novartis, Norway Health Tech og Radforsk Investeringsstiftelse inviterer inn til vårt årlige møte på Arendalsuka

Se teaser for møtet her: https://youtu.be/7p9FODqssQY

Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17510

 

Onsdag 17/8 2022 14:45 - 15:45:

TIDLIG OPPDAGELSE REDDER MENN MED PROSTATAKREFT

Sammen med legemiddelselskapene Bayer og Janssen inviterer Prostatakreftforeningen helsepolitikere, kreftleger og fageksperter til et møte om tidlig oppdagelse av prostatakreft. Hvordan kan vi sørge for at flere menn blir kurert eller lever lenger og med bedre livskvalitet?

Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17740

 

Torsdag 18/8 2022 08:00 - 09:30:

Frokostmøte i møteserien «FREMTIDENS KREFTBEHANDLING»: HVER DAG TELLER – ELLER?

Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen, Legemiddelindustrien, Janssen Norge, MSD Norge, AstraZeneca Norge står bak møteserien «Fremtidens kreftbehandling» som siden 2015 har stilt spørsmål om hvordan norske kreftpasienter kan sikres den beste behandlingen både i dag og i fremtiden. På Arendalsuka 2022 spør vi: Hvordan kan vi få hver dag til å telle for kreftpasienter som venter på behandlingene de trenger for å leve?

Norge bruker mer tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Hva kan vi gjøre med dette? Vi har med oss en liste med behov og løsninger.

Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17639

 

Torsdag 18/8 2022 12:00 - 13:00:

HVA HAR NORGE RÅD TIL AV NY OG INNOVATIV KREFTBEHANDLING?

Norge er blant et av de siste landene i Europa som innfører innovativ kreftbehandling som immun- og genterapi. Sammen med legemiddelselskapene Janssen, Roche og Takeda inviterer Lymfekreftforeningen til et temamøte for å stille spørsmålet om hva Norge tar seg råd til av ny og innovativ kreftbehandling?

Les mer her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18130

Torsdag 18/8 2022 15:30 - 16:30

HVORDAN KAN NORGE BLI ET FYRTÅRN FOR KLINISK FORSKNING OG ET FOREGANGSLAND FOR GOD KREFTBEHANDLING?

I møtet inviterer Hematologialliansen som består av fem legemiddelselskap; Amgen, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Janssen og Sanofi, til en samtale om hva som skal til for å lykkes for å få kliniske studier til Norge? Og hvordan kan andre miljøe trekke veksler på det arbeidet som gjøres ved Oslo myelomatosesenter når det kommer til å tiltrekke seg nye kliniske studier til Norge? Vi har invitert klinikere, pasientorganisasjoner og politikere til å diskutere hvordan vi sammen kan skape internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer i Norge

Les mer her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18675