Skip to main content

Search

nevrovitenskap

Arbeider du i helsevesenet? Gå til Janssen Medical Cloud

Janssens arbeid innen nevrovitenskap
Psykisk sykdom er i dag et økende problem i samfunnet. En pasient som rammes av psykisk sykdom, har ofte en lav livskvalitet på grunn av manglende behandlingsalternativer. Tre av fire som i dag lever med depresjon, står fortsatt uten fullgod behandling.1 For pasienter med schizofreni innebærer sykdommen, i tillegg til psykisk sykdom, i mange tilfeller å bli marginalisert både sosialt og økonomisk.2

Vår reise innen nevrovitenskap startet allerede i 1958, da Dr. Paul Janssen, selskapets grunnlegger, oppdaget og utviklet et legemiddel for schizofreni som utfordret den tradisjonelle institusjonaliseringen. Legemiddelet kom senere på WHOs liste over viktige legemidler. I dag tilbyr vi mer enn 20 ulike legemidler og innovasjoner innen nevrovitenskap, der to av dem er med på WHOs liste.3

Akkurat som med andre behandlingsområder Janssen er involvert i, er også her arbeidet med å identifisere biologiske markører i blodet viktig. Ved hjelp av en blodprøve kan det i fremtiden bli mulig å tilpasse behandlingen for f.eks. depresjon. Det å gi riktig behandling til riktig pasient så tidlig som mulig, er et mål Janssen alltid jobber mot å nå.

 
 
 
 
 
 
 
Kilder:
1. WHO Depression Prevalence of Mental Health Disorders (http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental...)
2. WHO Fact Sheet Schizophrenia (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/348011/Fact-sheet-SD...)
3. WHO -Model List of essential medicines, EML - 20th edition (March 2017, amended August 2017), link:http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/