Skip to main content

Search

Samarbeid med helsevesenet

Samarbeid med helsevesenet

I dag bruker 1 million pasienter i Norden våre medisiner og løsninger. Vi har et sterkt team med eksperter som samarbeider med helsepersonell, industri, forskningsmiljøer og myndigheter, for å forbedre behandling og finne de beste løsninger for disse pasientene.

Vi har også en robust og raskt voksende nordisk platform for klinisk forskning som er viktig for Janssens globale forskning og utviklingsnettverk..

Totalt har vi ca. 280 medarbeidere som representerer Janssen i Danmark, Finland, Sverige, Island og Norge.

Vårt mål er å fortsatt utvikle bærekraftige, integrerte løsninger for helsevesenet i samarbeid med helsevesenet.

Noen av Janssens nordiske partnerskap og innovasjon som bidrar til ny medisin og forbedring av pasientbehandling:

 • Medlem i de nordiske bransjeorganisasjoner for legemiddelindustri.
 • Samarbeid med Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige (Innovasjon og Real World Evidence)
 • Forskningssamarbeid mellom Nextera i Norge og Johnson & Johnson Innovasjonssenter i London.

Her finner du mer informasjon om Janssen i Norden

Vårt perspektiv på helsetjenester:

Janssens 9 perspektiver på helsetjenester i Norden

 • Det som betyr mest for Janssen er at hver pasient får best mulig helse.
 • Vi ønsker å forbedre måten sykdommer blir behandlet
 • Klinisk forskning er avgjørende for utviklingen av medisiner med høy standard.
 • Lik tilgang til medisiner er hver pasients rett. Tidlig tilgang er avgjørende for mange pasienter.
 • Pasientens stemme i helsevesenet bør styrkes.
 • En høy produktkvalitet er viktig for pasienters sikkerhet.
 • Tiltak for å sikre at behandling blir tatt som forskrevet (Adherence) har stor påvirkning på folkehelsen.
 • Vi tror på verdibasert prissetting.
 •  
 •  
 •  

Her finner du mer informasjon om Janssen i Norden