Skip to main content

Search

Innovasjon, forskning og utvikling

Innovasjon, forskning og utvikling

Janssen er en del av Johnson & Johnson-konsernet. Selskapet har lang tradisjon innenfor forskning og utvikling av legemidler til behandling av en rekke ulike sykdommer.

Viktige behandlingsområder er for eksempel sykdommer som påvirker sentralnervesystemet, kreftsykdommer, immunologi, smertebehandling og infeksjonssykdommer.

Vi investerer i den beste og mest tilgjengelige forskningskompetansen for å legge grunnlaget for nye måter å behandle sykdommer på. Flere av legemidlene våre står på WHOs liste over viktige basislegemidler som har stor verdi for samfunnet. Vi vil fortsette å spille en viktig rolle når det gjelder å løse viktige medisinske behov.

I tillegg til et sterkt engasjement for forskning innen vår egen organisasjon, samarbeider vi med forskere og bedrifter som deler vår visjon. Vi deltar i forsknings- og utviklingsnettverk som skaper forutsetninger for lokalt entreprenørskap og vitenskapelig kompetanse, samtidig som vi også investerer i vitenskapelige relasjoner både globalt og lokalt.

For å komme nærmere de nordiske Life Science-nettverkene har vi blant annet etablert to viktige samarbeid. Det første samarbeidet er mellom Johnson & Johnson Innovasjon og Karolinska Institutet Holding AB. Formålet er å få fortgang i lovende vitenskap og støtte nye Life Science-bedrifter med coaching, finansiering og ekspertise

Det andre samarbeidet er mellom Janssen global og Karolinska Institutet i Stockholm. Dette samarbeidet fokuserer på å ivareta den nordiske tradisjonen innen registerforskning. Programmet utforsker helt nye måter å analysere data, for å måle behandlingsresultater og identifisere nye retninger for fremtidige behandlingsformer.

"There are still many diseases for which there is no cure, and effective drugs must be found. Although we have contributed to the solutions for some of these problems, we will continue our research efforts, because so much more needs to be done"

DR. Paul Janssen