Skip to main content

Search

Våre verdier

Våre verdier
 
Janssen har kontorer i mer enn 150 land og har ca. 40 000 ansatte på verdensbasis. Vi arbeider i våre lokalsamfunn og globalt, for å bringe innovative behandlinger for alvorlige udekkede medisinske behov.

Dagens medisinske utfordringer er langt mer komplekse enn noen gang før. Likevel handler det ikke bare om å finne nye behandlinger. Vi ser på disse medisinske utfordringer i en bredere sammenheng. Vi jobber også med å sikre at folk har informasjon, opplæring og støtte for å få tilgang til de behandlingene de trenger, samt bruker dem riktig for best mulig resultat. Å hjelpe mennesker til å leve fullverdige og lykkelige liv inspirerer oss. Lovende ny vitenskap og teknologi leder oss på denne veien.

Alt kommer tilbake til vår satsing på samarbeid, forskning og utdanning, hele veien til pasienten. Vi vil ikke stoppe, før nye ideer blir til medisinske løsninger for pasienter med behov.

Med vår unike modell for innovasjon, har Janssen bygget en bransjeledende portefølje av kommende medisiner. På verdensbasis har Janssen hatt 20 kvartaler på rad med operativ salgsvekst, som rapportert den 14. april 2015

Et selskap drevet av verdier

Jansen er drevet av et sterkt verdigrunnlag som setter pasientenes behov og livskvalitet først.
Åpenhet og etisk adferd er grunnpilarene vi bygger på for å få tillit i de lokalsamfunn hvor vi driver virksomhet.

Det er beskrevet i deg to første linjene i vårt Credo