Skip to main content

Search

om persontilpasset medisin

Persontilpasset medisin
- på vei fra " one size fits all "
Inntil nylig har man snakket om behandling basert på et syn om at en behandling av en gitt sykdom passer til hele befolkningen. I utgangspunktet betyr dette at pasienter vil få samme behandlingen som pasientene før dem. Noen pasienter kan oppleve et godt resultat av behandling, mens andre ikke gjør det. Hvorfor? Fordi vi reagerer forskjellig på behandling avhengig av våre gener, sykdomsforløp, livsstil og miljø.

I dag har forskere en større forståelse for sammenhengen mellom vår egen biologi og risikoen for å få ulike sykdommer. Den økte kunnskapen og innsiktet fører til mer spesifikk behandling, noe som forbedrer pasientens utfall av behandlingen. I stedet for å snakke om en behandling for alle, må vi i dag snakke om persontilpasset medisin. Dermed må vi bevege oss bort fra «one size fits all» tankegangen, hvor en behandling skal passe alle, og mot et mer individualisert syn på hvordan pasienter behandles.

Hva er persontilpasset medisin?

Persontilpasset medisin (også referert til som personlig medisin og presisjonsmedisin) betyr skreddersydd behandling for den enkelte pasient i henhold til hans eller hennes genetiske profil. Alt i alt handler det om å vite så mye som mulig om pasienten og hans eller hennes overordnede arvemasse (også kalt genom) slik at man kan målrette behandlingen på en sikker og effektiv måte.

I tillegg kommer annen verdifull kunnskap om pasienten, som for eksempel sykdomsforløp, livsstil og miljø.

Bruk og utvikling av målrettede behandlinger vil resultere i en mer effektiv legemiddelbruk og lavere risiko for bivirkninger. I fremtiden er perspektivet ikke bare å behandle pasienten, men å forhindre at sykdommen utvikler seg.

 
Janssen holdning – persontilpasset medisin

"Vi tror at fremtiden innen medisin ikke bare handler om å behandle eksisterende sykdom, men å kurere og forebygge sykdom."

Takket være ny avansert teknologi og diagnostikk, kan vi i dag registrere biomarkører som kan vise om en person har anlegg for en bestemt sykdom. Dette gir oss mye bedre muligheter til å forebyge og forhindre sykdomsutvikling.

For å møte Janssons visjon må beslutningstakere forstå fordelene med persontilpasset medisin, både fra samfunnsperspektiv og fra pasientens synspunkt, for å kunne skape en fungerende behandlingsmodell.

Vi må også sørge for at vi har verktøy, teknologi og ferdigheter til å utføre den forskningen som er nødvendig. Janssen globalt har etablert en egen organisasjon som arbeider innen diagnostkk, og hensikten er å gi behandlere verden over tilgang til teknologi og løsninger slik at de kan oppdage sykdommer tidligere, gripe inn raskere, overvåke behandling av sykdom og potensielt forhindre sykdomsutvikling.

For mer informasjon besøk janssen.com.