Skip to main content

Search

Prostatakreft

Prostatakreft

Hva er prostatakreft?

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i den vestlige verden. I Norden lever cirka 230 000 menn med sykdommen, og alder er den viktigste risikofaktoren.1 De fleste menn som blir syke, er i 70-årsalderen, og det er svært uvanlig at prostatakreft forekommer hos menn under 40 år.2

Diagnose

Ved prostatakreft blir en ondartet tumor dannet i prostata. Først vokser den bare inni prostatakjertelen, ofte i de delene som ligger lengst fra urinrøret. Det kan derfor drøye flere år før tumoren presser så mye på urinrøret at det skaper problemer.

Iblant kan prostatakreft gi symptomer først når den har spredt seg utenfor prostatakjertelen. I slike tilfeller får pasienten ofte smerter i ryggen eller hoftene på grunn av spredning til skjelettet.

Normalt blir diagnosen stilt etter utredning av økte verdier i blodet av såkalt PSA, prostata-spesifikt antigen. Økte PSA-verdier trenger imidlertid ikke å bety at man har prostatakreft.

Behandling

Hvis tumoren oppdages tidlig, er det gode muligheter for å bli helt kurert. Tumoren kan fjernes med operasjon eller strålebehandling. Hvis det ikke går, eller hvis tumoren kommer tilbake, kan sykdommen bremses ved hjelp av hormonbehandling, strålebehandling og cytostatika.

Vi oppfordrer pasienter til å snakke med lege om behandling. Det er helsepersonell sammen med pasientene som skal finne egnet behandling gitt den enkelte pasients unike forutsetninger og behov.

Kilder:
1. Nordcan: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/frame.asp
2. Kreft i tall: https://www.cancerfonden.se/cancer-i-siffror

Mer informasjon om Prostatakreft kan finnes hos: