Skip to main content

Search

Psoriasis

Psoriasis/Psoriasisartritt

Psoriasis er en kronisk immunrelatert hudsykdom. Huden utvikler tykke, røde og betente områder som kalles plakk. Årsaken til sykdommen er ukjent, men man vet at genetiske faktorer i kombinasjon med ulike ytre faktorer har påvirkning.

750 000 mennesker i Norden har psoriasis. I tillegg til hudplager, vil 10-30 % av pasientene med psoriasis også utvikle psoriasisartritt (betente ledd).1

Psoriasisartritt

Psoriasisartritt kan ramme pasienter med både mild og alvorlig psoriasis og gir symptomer med hevelse, smerter og stivhet i ledd og sener. Sykdommen kan ramme noen få eller et stort antall av leddene i kroppen og kan gi symptomer i for eksempel fingre, tær, kneledd og leddene i ryggen. Vanligvis rammes flere ledd, og symptomene øker med alderen. Som regel oppstår psoriasis i huden før leddsykdommen gir symptomer, men leddene kan også rammes før hudsykdommen er påvist.  Årsaken til sykdommen er ikke vitenskapelig bevist, men består av genetiske komponenter i kombinasjon med miljøfaktorer.2

Behandling

I tillegg til risiko for å utvikle psoriasisartritt har personer som lever med psoriasis også økt risiko for kardiovaskulær sykdom, diabetes, betennelse i tarmen, overvekt og depresjon. Ofte opplever man også en lavere livskvalitet ettersom sykdommen påvirker dagliglivet og den generelle helsen. Behandlingen av mild psoriasis består av kremer. I mer alvorlige tilfeller av psoriasis er lysbehandling eller systemisk behandling som cellegift eller immunmodulerende biologiske produkter brukt.3

Milde tilfeller av psoriasisartritt behandles med smertestillende, betennelsesdempende legemidler og moderat til alvorlig sykdom med immunmodulerende eller biologiske legemidler.2

Referanser:
1. Zachariae H. Prevelance of joint disease in patients with psoriasis: implications for therapy. American Journal of Clinical Dermatology 2003:4(7): 441-7
2. Cantini F, Niccoli L, Nannini C et al. Psoriatic Arthritis: a systematic review. International Journal of Rheumathic Disease 2010:13(4): 300-17
3. Rapp SR, Feldman S, Exum L et al. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases. Journal of the American Academy of Dermatology, 1999:41: 401-407
Mer informasjon om psoriasis kan finnes hos:

Psoriasis- og eksemforbundet