Skip to main content

Search

Psoriasis

Psoriasis

Hva er psoriasis?

Psoriasis defineres av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en alvorlig ikke-smittsom kronisk sykdom. Den er arvelig, men krever ofte en utløsende faktor for å bryte ut.

Den vanligste typen psoriasis kalles plakkpsoriasis og består av røde opphøyde flekker i huden som gir smerter og klør. Det oppstår plakk på grunn av en altfor rask vekst av hudceller samt betennelse i huden.

Å leve med psoriasis

Psoriasis kommer ofte i faser, noe som innebærer perioder med små eller ingen plager kombinert med perioder med økte plager og større utslett. Personer med psoriasis opplever ofte en lavere livskvalitet sammenlignet med personer som ikke har sykdommen, siden psoriasis i stor grad har innvirkning på dagliglivet og helsen.

Behandling

Psoriasis anses å være en underbehandlet sykdom. Årsaken til psoriasis er ikke vitenskapelig bevist, men genetiske komponenter spiller en stor rolle i kombinasjon med andre faktorer, f.eks. miljøfaktorer. Sykdommen krever regelmessig behandling. Egnet behandling avhenger av sykdommens alvorlighetsgrad, og består av utvortes behandling (kremer og salver), lysbehandling og innvortes behandling med såkalte konvensjonelle immunmodulerende legemidler eller biologiske legemidler (tabletter, injeksjoner og infusjoner).

Vi oppfordrer pasienter til å snakke med lege om behandling. Det er helsepersonell sammen med pasientene som skal finne egnet behandling gitt den enkelte pasients unike forutsetninger og behov.

Mer informasjon om psoriasis kan finnes hos: