Skip to main content

Search

pulmonal hypertensjon

Pulmonal hypertensjon (PH) / Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)

I juni 2017 ble Actelion en del av Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

Actelion har hovedkontor i Allschwil, en by i det vestlige forstadsområdet til Basel i Sveits, og er bransjeleder innen pulmonal hypertensjon (PH), og særlig pulmonal arteriell hypertensjon (PAH).

Janssen har lagt til PH som et fokusterapiområde for å opprettholde og utvide Actelions posisjon.