Skip to main content

Search

Samarbeid med pasientorganisasjoner

I Janssen er pasientene i sentrum for alt vi gjør.

Samarbeid med pasientorganisasjoner hjelper oss å bedre forstå behovene til mennesker som lever med sykdommer og tilstander vi er forpliktet til å forebygge , fange opp, behandle og kurere.

  • Vi samarbeider med dem gjennom å støtte aktiviteter som hjelper pasienter å forstå, forebygge og håndtere sykdommer.
  • Vi lytter til dem, slik at vi kan levere medisiner som møter pasientenes behov.
  • Vi jobber sammen med dem, ved å bygge relasjoner basert på gjensidig respekt og åpen dialog, integritet og uavhengighet.

Janssen støtter helhjertet en transparent tilnærming til samarbeidet med pasientorganisasjoner, samt alle andre samarbeidspartnere.

Vi mener åpen kommunikasjon om disse interaksjonene er bra for alle, fordi det direkte adresserer ønsket om åpenhet fra offentligheten og viser at til syvende og sist har disse interaksjonene ett mål: å utvikle nye medisiner og sikre den beste pasientbehandlingen.