Skip to main content

Search

Skizofreni

Schizofreni

Hva er schizofreni?

Schizofreni er den vanligste psykosesykdommen. Personer med schizofreni har en endret virkelighetsoppfatning og problemer med å skille virkelighet og egne opplevelser. Hallusinasjoner, stemmer og vrangforestillinger er vanlig.

Diagnose

Sykdommen utvikler seg langsomt. Det kan ta flere år fra de første symptomene inntrer til psykosen eller psykosesykdommen bryter ut.

Siden schizofreni er en psykosesykdom som påvirker pasientens virkelighetsoppfatning, er det oftest venner og nærstående som registrerer de symptomene som kan være tegn på sykdom. Tidlige symptomer kan ligne de som oppstår ved f.eks. depresjon eller angst.

Behandling

Årsaken til sykdommen er ukjent, men arvelighet er en stor risikofaktor. Det finnes i dag ingen kur mot schizofreni, men ved hjelp av legemidler, psykologisk støtte og sosiale virkemidler er det ofte mulig å få en fungerende hverdag.

Vi oppfordrer pasienter til å snakke med lege om behandling. Det er helsepersonell sammen med pasientene som skal finne egnet behandling gitt den enkelte pasients unike forutsetninger og behov.