Skip to main content

Search

Skizofreni

Arbeider du i helsevesenet? Gå til Janssen Medical Cloud

Hva er schizofreni?

Schizofreni er den vanligste psykosesykdommen. Personer med schizofreni har en endret virkelighetsoppfatning og problemer med å skille virkelighet og egne opplevelser. Hallusinasjoner, stemmer og vrangforestillinger er vanlig.

Diagnose
Sykdommen utvikler seg langsomt. Det kan ta flere år fra de første symptomene inntrer til psykosen eller psykosesykdommen bryter ut.

Siden schizofreni er en psykosesykdom som påvirker pasientens virkelighetsoppfatning, er det oftest venner og nærstående som registrerer de symptomene som kan være tegn på sykdom. Tidlige symptomer kan ligne de som oppstår ved f.eks. depresjon eller angst.

 
Å leve med schizofreni

Levemedschizofreni-no.com er et nettsted utviklet for deg som har schizofreni eller kjenner noen som har denne diagnosen. Her finner du både informasjon, gode råd samt praktiske tips som kan hjelpe deg å håndtere situasjonen og komme deg videre. Du kan også lytte til andres fortellinger om hvordan det er å leve med sykdommen.

 
Behandling

Årsaken til sykdommen er ukjent, men arvelighet er en stor risikofaktor. Det finnes i dag ingen kur mot schizofreni, men ved hjelp av legemidler, psykologisk støtte og sosiale virkemidler er det ofte mulig å få en fungerende hverdag.

Vi oppfordrer pasienter til å snakke med lege om behandling. Det er helsepersonell sammen med pasientene som skal finne egnet behandling gitt den enkelte pasients unike forutsetninger og behov.