Skip to main content

Szukaj

AKTUALIZACJA 21.02.2023: Stanowisko Janssen Polska w sprawie braku zmian w programie lekowym B.56

Aktualizacja 21.02.2023: Stanowisko Janssen Polska w sprawie braku zmian w programie lekowym B.56

AKTUALIZACJA 21.02.2023 r.

W odpowiedzi na wniosek Ministerstwa Zdrowia z dnia 16.02.2023 o ponowne rozpatrzenie zapisów programu lekowego, biorąc pod uwagę potrzebę jak najszybszego wprowadzenia szerokich zmian w programie lekowym B.56 oraz zapewnienia Ministerstwa Zdrowia, że zapisy Erleada w proponowanym kształcie nie będą ograniczały realnego dostępu do terapii lekiem Erleada chorym z hormonowrażliwym nowotworem gruczołu krokowego z przerzutami, zaakceptowaliśmy zaproponowany zapis programu lekowego. Jesteśmy zawsze po stronie transparentnego dialogu i cieszymy się że pacjenci już od marca będą mieli dostęp do jeszcze szerszych opcji leczenia raka gruczołu krokowego.

 

STANOWISKO 16.02.2023 r.

Pragniemy poinformować, że firma Janssen jest w trakcie procesu refundacyjnego zmierzającego do objęcia leku Erleada (Apalutamid) finansowaniem dla chorych z hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami. W ostatnim tygodniu Janssen Polska podobnie jak inne firmy farmaceutyczne, których produkty dostępne są, lub miały zostać objęte w ramach programu lekowego B.56, otrzymał – zgodnie z zapisami ustawy refundacyjnej – nową wersję programu do akceptacji. Jeden z nowych zapisów programu dot. leku Erleada w nowym wskazaniu znacząco różnił się od wnioskowanego w procesie refundacyjnym i w praktyce oznaczał ryzyko wykluczenia znakomitej większości pacjentów z dostępu do tej terapii. W ramach dyskusji z Ministerstwem Zdrowia dwukrotnie zaproponowaliśmy alternatywne zapisy kwalifikacji pacjentów do programu, a nasze propozycje zmian były ukierunkowane na umożliwienie praktycznego, realnego dostępu terapii lekiem Erleada chorym z hormonowrażliwym nowotworem gruczołu krokowego z przerzutami. Uwagi konsultowaliśmy ze środowiskiem ekspertów klinicznych, którzy potwierdzili ich zasadność. Opinie te udostępniliśmy także Ministerstwu Zdrowia.

Pragniemy również podkreślić, że nie zgłosiliśmy uwag do innych modyfikacji w programie lekowym. Potwierdzamy, że program zawiera wiele pozytywnych dla pacjentów zmian dostosowujących zapisy do wytycznych klinicznych jak i wspieramy poszerzanie go o nowe innowacyjne terapie. Dodatkowo informujemy, że wyraziliśmy także zgodę na przeniesienie leku Zytiga (octan abirateronu) do katalogu chemioterapii, co znacząco zwiększy dostęp pacjentów do tego leczenia.

Jesteśmy dostępni dla Ministra Zdrowia by osiągnąć porozumienie i wprowadzić jak najszybciej oczekiwane przez pacjentów zmiany lekowe w programie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego.

Agata Schubert - Włodarczyk
Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych i Refundacji
Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o.