Skip to main content

Szukaj

Janssen partnerem Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi

Janssen partnerem Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi

Janssen partnerem Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest partnerem inicjatywy Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi powołanej przez Instytut Ochrony Zdrowia. Główną ideą powołania grupy jest dyskusja nad wyzwaniami w hematoonkologii z punktu widzenia społecznego i systemowego.

Przedstawiciele stowarzyszeń zgodnie przyznali, iż głównym celem Konsylium będzie zwrócenie uwagi na potrzeby oraz problemy pacjentów z chorobami krwi i wywołanie społecznej dyskusji na ten temat. Równie istotnym zadaniem będzie praca nad rekomendacjami działań w polskiej hematoonkologii w związku z coraz większymi wyzwaniami, przed którymi stoi system zdrowia w tym obszarze.