Skip to main content

Szukaj

Janssen partnerem raportu Edukacja w cukrzycy. Brakujące ogniwo do osiągnięcia sukcesu

Janssen partnerem raportu Edukacja w cukrzycy. Brakujące ogniwo do osiągnięcia sukcesu

Janssen partnerem raportu Edukacja w cukrzycy. Brakujące ogniwo do osiągnięcia sukcesu 

Firma Janssen-Cilag Sp. z o.o. jest partnerem raportu Edukacja w cukrzycy. Brakujące ogniwo do osiągnięcia sukcesu przygotowanego z inicjatywy Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii. Według opracowania w Polsce dostęp do specjalistów odpowiedzialnych za opiekę nad pacjentami z cukrzycą jest bardzo ograniczony. Aż 70% pielęgniarek wskazuje, że najbardziej utrudniony jest kontakt z edukatorami ds. Diabetologii1.

Nowoczesne terapie cukrzycy wykraczają poza tradycyjne rozumienie leczenia chorób przewlekłych. Obejmują wczesną profilaktykę, identyfikowanie i monitorowanie czynników ryzyka oraz, co ważne, edukację. Obowiązujący dawniej pasywny model choroby zmienia się w model aktywnego uczestnictwa pacjenta w terapii. Dzięki temu edukacja staje się czynnikiem terapeutycznym nie mniej ważnym niż farmakoterapia. Świadomy pacjent, który rozumie swoją rolę w procesie leczenia, jest aktywnym uczestnikiem zmagań z chorobą.

Według raportu dostęp do specjalistów, którzy pełnią funkcję nauczycieli pacjentów z cukrzycą, pozostaje wciąż na bardzo niskim poziomie. Z kolei pielęgniarki, które w około 50% przypadków rozpoczynają i kontynuują edukację diabetologiczną, przyznają, że nie należy to do ich podstawowych obowiązków. 

Informacje dodatkowe:

Pełny raport

Ulotka

Film
 

1. Edukacja w cukrzycy. Brakujące ogniwo do osiągnięcia sukcesu, raport przygotowany z inicjatywy Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, listopad 2015