Skip to main content

Szukaj

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność

Nadrzędną wartością firmy Janssen jest odpowiedzialność wobec pacjentów, ich bliskich, a także lekarzy, pielęgniarek i innych uczestników systemu opieki zdrowotnej. Wierzymy, że naszym obowiązkiem jest wspieranie pacjentów w powrocie do zdrowego życia na każdym etapie leczenia i po jego zakończeniu. Nasze zaangażowanie wykracza poza działalność terapeutyczną. Powrót do zdrowego życia ma dla nas znaczenie wielowymiarowe i oznacza również zdolność do pełnego i możliwie jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego inicjujemy projekty takie jak Kurs na Pracę czy Sieć dla Zdrowia, które pomagają Polakom powrócić na rynek pracy czy też integrują podmioty wspierające ruch pacjencki w Polsce.