Skip to main content

Szukaj

Produkty Janssen na liście leków podstawowych WHO

Produkty Janssen na liście leków podstawowych WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała nowy wykaz leków podstawowych. Lista jest publikowana przez WHO od 1977 roku i aktualizowana co dwa lata. W najnowszej wersji jest 433 substancji czynnych, w tym 6 produkowanych przez Janssen. 

 

Zaktualizowana lista EML (The WHO Essential Medicine List) zawiera trzydzieści nowych leków dla dorosłych i dwadzieścia pięć dla dzieci. Wśród nowych substancji czynnych znalazło się 6 produkowanych przez Janssen tj: bedaquiline, darunavir, simeprevir, doxorubicin, haloperidol, risperidon.

Największe zmiany  na liście dotyczą antybiotyków. Podzielono je na trzy grupy: ACCESS (stosowane rutynowo w leczeniu infekcji bakteryjnych), WATCH (antybiotyki stosowane w I lub II linii leczenia, ale do rzadko występujących zakażeń i RESERVE (zwane inaczej lekami „ostatniej szansy”, po które można sięgać przy ciężkich zakażeniach, kiedy inne metody zawiodły).