Skip to main content

Szukaj

Sieć dla zdrowia

Sieć dla zdrowia

Projekt Sieć dla zdrowia jest skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem w Polsce. Cele projektu to wzmacnianie głosu organizacji pozarządowych w społeczeństwie, integracja środowiska oraz wymiana informacji o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej.

Intencją projektu jest także wzmacnianie kompetencji pracowników organizacji pacjenckich, inspirowanie, a także stworzenie ciekawej platformy wymiany doświadczeń i łączenia ludzi zaangażowanych w działania na rzecz zdrowia i pacjentów.

Inicjatorem projektu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Partnerami projektu są: Sektor 3.0., NGO.pl. Mecenasem projektu jest firma Janssen.

Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu, odwiedź portal: http://www.siecdlazdrowia.pl/