Skip to main content

Szukaj

Stosowanie inhibitorów kotransportera sodowo - glukozowego 2 – ryzyko zgorzeli Fourniera

Stosowanie inhibitorów kotransportera sodowo-glukozowego 2 – ryzyko zgorzeli Fourniera
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

Firma Janssen jako podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego zawierającego inhibitor SGLT2, Invokana (kanagliflozyna), w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pragną przekazać informacje na temat ryzyka zgorzeli Fourniera (martwicze zapalenie powięzi krocza).

Treść komunikatu do pobrania: kliknij tutaj.