Skip to main content

Szukaj

Współpraca ze środowiskiem medycznym

Współpraca ze środowiskiem medycznym

Z dumą oferujemy możliwość przyznania grantów na cele edukacyjne i udział w programach pozwalających specjalistom ochrony zdrowia na doskonalenie umiejętności niezbędnych do opieki nad pacjentami.

Priorytetem jest dla nas wsparcie projektów mających na celu pogłębianie wiedzy medycznej w obszarach stanowiących przedmiot naszych zainteresowań naukowych.