Skip to main content

Szukaj

XI Forum Organizacji Pacjentów

XI Forum Organizacji Pacjentów

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. był partnerem XI Forum Organizacji Pacjentów organizowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Celem konferencji była wymiana wiedzy i integracja środowiska pacjentów oraz osób działających na ich rzecz. 

Wydarzenie otworzyła debata z udziałem ekspertów na temat szans i zagrożeń, jakie stanowią dla pacjentów planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Podczas panelu omówione zostały m.in. priorytety zmian w systemie z punktu widzenia pacjentów, rola jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo pacjenta. Pierwszego dnia podjęty został również m.in. temat opieki koordynowanej.

Drugi dzień konferencji poświęcony był kolejnym ważnym dla pacjentów zagadnieniom, takim jak prawa pacjenta, zdarzenia i działania niepożądane w leczeniu. W drugiej części odbyły się warsztaty praktyczne z zakresu komunikacji z mediami i skutecznej współpracy z dziennikarzami, mediów społecznościowych, a także współpracy organizacji z samorządem lokalnym.