Skip to main content

Szukaj

Choroby układu immunologicznego

Choroby układu immunologicznego

Badania i rozwój

Na przestrzeni ostatnich 20 lat działania naszej firmy doprowadziły do znaczącej poprawy jakości opieki nad osobami z chorobami układu immunologicznego.

Mamy bogate doświadczenie w zakresie dostarczania leków biologicznych i ciągle opracowujemy nowe, przełomowe produkty biotechnologiczne. Poszerzamy ofertę o kolejne innowacyjne terapie oraz rozwijamy działania w obszarze chorób autoimmunologicznych, zapalnych i pulmonologicznych.

Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera w obszarach optymalizacji i dostosowywania postępu medycznego do potrzeb pacjentów z chorobami układu immunologicznego na całym świecie.

Dermatologia

Łuszczyca (łac. psoriasis) to niezakaźna, przewlekła choroba zapalna skóry, w której rozwoju istotną rolę odgrywa niewłaściwie funkcjonujący układ odpornościowy.

Rozróżniane są dwa typy tej choroby. Typ I występuje u młodych pacjentów w wieku poniżej 40 lat, a szczyt zachorowań obserwuje się u osób od 18. do 22. roku życia. Typ II choroby jest charakterystyczny dla pacjentów po 60. roku życia. 

Łuszczyca dotyka około 125 mln ludzi na świecie, w krajach rozwiniętych dotyczy ok. 4,6% populacji1. W Polsce częstość występowania łuszczycy w populacji ogólnej utrzymuje się na poziomie około 2%2.

Istotne znaczenie w leczeniu ma odpowiednio wczesna diagnoza i szybkie rozpoczęcie terapii. Łuszczyca jest chorobą nieuleczalną, może przybierać różne stopnie nasilenia, w tym nawet powodować zajęcie całej skóry, a brak systematycznej terapii może prowadzić do powikłań zdrowotnych, takich jak zaburzenia w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych czy łuszczycowe zapalenie stawów.

Naszym celem jest eliminacja zmian skórnych w jak największym zakresie u wszystkich pacjentów z łuszczycą. Korzystając z dostępu do nowoczesnych dziedzin naukowych, szukamy możliwości identyfikacji szans na zapobieganie tej chorobie, wczesnego spowolnienia jej postępu i wydłużenia okresu remisji.

Z myślą o pacjentach zmagających się z łuszczycą uruchomiliśmy portal www.luszczyca24.pl, który stanowi źródło rzetelnej wiedzy na temat łuszczycy oraz metod jej leczenia. Współtworzy go zespół doświadczonych ekspertów.

Reumatologia

Od ponad 10 lat udostępniamy pacjentom i lekarzom istotne produkty lecznicze w obszarze chorób reumatycznych. Bezustannie podejmujemy działania zmierzające do poszerzenia naszej aktualnej oferty biologicznych leków wielkocząstkowych o nowe produkty i doustne środki terapeutyczne. Zapewniamy naszym pacjentom dostęp do nowych możliwości leczenia poprzez łączenie wewnętrznych inicjatyw badawczo -rozwojowych ze współpracą z podmiotami zewnętrznymi i organizacjami branżowymi.

Naszym celem jest gwarancja dostępu do nowych rozwiązań terapeutycznych, które znacząco zmieniają schemat leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów.

Gastroenterologia

Prowadzone w ostatnich latach szczegółowe badania naukowe umożliwiły szersze zrozumienie patofizjologii nieswoistych zapaleń jelit, układu odpornościowego błon śluzowych i jego związków z mikrobiomem.

Głównymi zagadnieniami, którymi zajmujemy się w obszarze gastroenterologii, są nieswoiste zapalenia jelit obejmujące chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Od momentu wprowadzenia do obrotu pierwszego inhibitora czynnika martwicy nowotworu (TNF) w 1998 roku zrewolucjonizowaliśmy metody leczenia.

Nieustannie poszukujemy nowych możliwości zapobiegania tym chorobom, spowalniania ich postępu oraz leczenia w tym obszarze chorobowym.

 

1 Smith Y., Psoriasis Epidemiology, 11.11.2015, http://www.news-medical.net/health/Psoriasis-Epidemiology.aspx, [dostęp: 14. 04.2016]. 
2 Kowzan-Korman A. 2003, Łuczkowska M. 2005, Zimmermann-Górska I. 2014, AOTMiT 4/2015.

1 Smith Y., Psoriasis Epidemiology, 11.11.2015, http://www.news-medical.net/health/Psoriasis-Epidemiology.aspx, [dostęp: 14. 04.2016]. 

2 Kowzan-Korman A. 2003, Łuczkowska M. 2005, Zimmermann-Górska I. 2014, AOTMiT 4/2015.