Skip to main content

Szukaj

Choroby zakaźne

Choroby zakaźne

Odkrycia naukowe

Choroby zakaźne − począwszy od wirusowego zapalenia wątroby i zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), przez zakażenia dróg oddechowych, aż po patogeny stanowiące wyzwanie w wymiarze globalnym, jak wirus polio i wirus Ebola, − w dalszym ciągu stanowią zdrowotne wyzwania dla światowej medycyny.

Firma Janssen podejmuje nieustanne wysiłki na rzecz opracowywania nowych produktów leczniczych i szczepionek mających na celu wsparcie pacjentów na całym świecie.
W rezultacie na przestrzeni zaledwie 10 lat wprowadziliśmy aż 6 rewolucyjnych produktów stosowanych w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) i wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Dążymy do tworzenia innowacyjnych terapii, które zaspokoją potrzeby obecnych i przyszłych pacjentów, zwiększając skuteczność leczenia i podnosząc jakość życia chorych.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV) jest chorobą zakaźną wątroby przenoszoną przez krew. Przez wiele lat może trwać bezobjawowo, powodując w tym czasie znaczne uszkodzenie tego organu. Według danych średnio 1 na 20 pacjentów zakażonych wirusem HCV jest narażony na rozwój raka wątroby, zaś u jednej czwartej pacjentów może się rozwinąć marskość wątroby. Wśród przyczyn schorzenia można wyróżnić zakażenia (wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty), leki i substancje chemiczne.

Na całym świecie wirusem HCV jest zakażonych około 170 mln osób, a rocznie wskutek tej choroby umiera 350 tys. pacjentów.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZWC) stanowi również jeden z istotniejszych problemów epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych w Polsce. Corocznie rejestruje się 2-3 tys. nowych zachorowań, z czego większość stanowi przewlekła postać choroby (ponad 95%).

HIV i AIDS

HIV(„human immunodeficiency virus”), czyli ludzki wirus upośledzenia odporności, to wirus stopniowo atakujący ludzki układ immunologiczny odpowiedzialny za obronę organizmu przed chorobami, zakażeniami oraz atakiem innych wirusów.

Na świecie obserwujemy ogromny postęp w kontrolowaniu przebiegu globalnej epidemii HIV/AIDS. Od czasu rekordowego poziomu w 2005 roku liczba zgonów związanych z chorobą AIDS zmniejszyła się o niemal jedną trzecią, a liczba zakażeń wirusem HIV u dzieci spadła o ponad połowę w porównaniu z rokiem 2001

Niemniej jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia zarówno w obszarze leczenia, jak i edukacji społecznej. Zgodnie z szacunkami około 35 mln osób na świecie jest zakażonych wirusem HIV, przy czym co roku obserwuje się 2,5 mln nowych przypadków.

W Polsce od początku epidemii HIV i AIDS w 1985 roku do 30 listopada 2015 roku odnotowano ogółem 19 805 zakażonych oraz stwierdzono 3309 zachorowań na AIDS1.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat firma Janssen zbudowała silną pozycję jako wiarygodny partner w walce przeciwko HIV, wprowadzając do obrotu produkty stosowane w leczeniu tej choroby. Prowadzimy rozległe przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe na rzecz opracowywania leków, zwiększania odporności, upraszczania procesu leczenia oraz rozwoju i wczesnego przeprowadzania badań podstawowych celem stworzenia niezbędnych szczepionek.

W 2014 roku uruchomiliśmy przedsięwzięcie o nazwie New Horizons Advancing Pediatric HIV Treatment, którego celem jest zbudowanie świadomości potrzeb i ich zaspokojenie w grupie zakażonych dzieci i młodzieży w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Stale współpracujemy z organizacjami chroniącymi prawa pacjentów, by lepiej rozumieć problemy osób zakażonych wirusem HIV, oraz uczestniczymy w programach mających na celu ich usamodzielnienie.

Dodatkowo w ramach grupy Johnson & Johnson prowadzimy ponad 100 projektów dobroczynnych w 50 najmniej rozwiniętych krajach, w których są podejmowane próby zaspokojenia potrzeb pacjentów zakażonych HIV/AIDS. Przejdź do strony poświęconej zagadnieniom związanym ze światowym zdrowiem publicznym, by uzyskać szczegółowe informacje.

 

Globalne wyzwanie

W obliczu nowych pandemii, które mogą się błyskawicznie rozprzestrzeniać ponad granicami, nieskutecznych antybiotyków i zmian środowiskowych choroby zakaźne stanowią poważne zagrożenie dla ludzkości. Dlatego zgodnie powołaliśmy specjalny zespół specjalistów zajmujących się patogenami o globalnym znaczeniu. 

Wirusy ebola i marburg

Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Narodowy Instytut ds. Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) będący częścią Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH), a także innymi kluczowymi partnerami w zakresie prowadzenia badań klinicznych nad pojedynczymi szczepionkami przeciwko wirusowi ebola, a po wybuchu epidemii w 2014 roku także w zakresie ich produkcji i dystrybucji.

Dowiedz się więcej o naszej reakcji na wybuch epidemii wirusa Ebola w 2014 roku.

 

1 Opracowano na podstawie danych NIZP-PZH. Więcej na ten temat na www.pzh.gov.pl [dostęp: 14. 04.2016].

Opracowano na podstawie danych NIZP-PZH. Więcej na ten temat na www.pzh.gov.pl [dostęp: 14. 04.2016].