Skip to main content

Szukaj

Choroby układu nerwowego

Choroby układu nerwowego

Odkrycia naukowe

Choroby układu nerwowego, od schizofrenii, przez zaburzenia nastroju, aż po chorobę Alzheimera i przewlekłe stany bólowe, są trudnym doświadczeniem zarówno dla samych pacjentów, jak i ich najbliższych. 

Firma Janssen od początku swojego istnienia stara się odpowiadać na wyzwania tego obszaru terapeutycznego. Jednym z pierwszych sukcesów założyciela firmy dr Paula Janssena było opracowanie środków przeciwpsychotycznych, które umożliwiły leczenie pacjentów w ich domach oraz wyeliminowały poważne skutki uboczne charakterystyczne dla wcześniejszych terapii. Prowadzimy również działania w zakresie walki ze schizofrenią i przewlekłym bólem oraz realizujemy projekty, które przekładają się na wzrost jakości profilaktyki i leczenia chorób neuropsychiatrycznych oraz stanów bólowych.

Za cel stawiamy sobie zmniejszenie obciążenia wywołanego poważnymi zaburzeniami neuropsychiatrycznymi i stanami bólowymi, a także obniżenie stopnia niepełnosprawności i zmniejszenie poziomu stygmatyzacji osób dotkniętych tego typu schorzeniami.

Schizofrenia

Schizofrenia to zaburzenie psychiczne wpływające na zdolność jasnego myślenia, wyrażania emocji, podejmowania decyzji oraz relacje z innymi. Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, która dotyka ponad 50 mln ludzi na świecie. Przyczyny jej rozwoju nie są do końca poznane, jednak według większości teorii jest ona skutkiem złożonych interakcji pomiędzy czynnikami dziedzicznymi, indywidualnymi (umiejętność radzenia sobie ze stresem) oraz środowiskowymi (m.in. emigracja, życie w dużym mieście, ciężkie przeżycia, nałogi1). Systematyczne leczenie oparte na współpracy z lekarzem i opiekunem pozwala wielu osobom wrócić do normalnego życia. 

W Polsce zapadalność na schizofrenię szacuje się na około 15 przypadków na 100 tys. osób rocznie. Jest ona dwukrotnie częściej diagnozowana wśród mężczyzn, a średni wiek pacjenta w chwili diagnozy to zaledwie 27 lat2.

Schizofrenia wywiera niezwykle silny wpływ nie tylko na samego chorego, ale również na jego najbliższych, dlatego tak ważne jest kompleksowe leczenie obejmujące psychoedukację, psychoterapię, terapię zajęciową oraz farmakoterapię. Szukamy całościowych rozwiązań umożliwiających wczesną interwencję, a także zapobiegających nawrotom choroby.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu www.zdrowiepsychiczne.pl stworzonego z myślą o osobach ze schizofrenią i ich bliskich.

Zachęcamy również do zapoznania się z raportem „Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce”, który prezentuje pełny obraz leczenia schizofrenii w ujęciu ekonomicznym i społecznym.

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy również do lektury raportu „Schizofrenia. Rola opiekunów w kreowaniu współpracy” przedstawiającego sytuację opiekunów pacjentów ze schizofrenią. To właśnie na ich barkach spoczywa obowiązek wieloletniej opieki nad chorym. Opracowanie jest kontynuacją wydawnictwa prezentującego pełny obraz leczenia schizofrenii. 

Informacje dodatkowe:

 

1 Za: Schizofrenia. Rola opiekunów w kreowaniu współpracy.
2 Za: Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce.

1  Za: Schizofrenia. Rola opiekunów w kreowaniu współpracy.

2  Za: Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce.