Skip to main content

Căutare

Orientarea către valoare: industria farmaceutică într-o lume în schimbare

Orientarea către valoare: industria farmaceutică într-o lume în schimbare

Ultima sesiune de discuţii din cadrul PharmaFutures extinde analiza celui mai recent raport al său, deschizând orizontul dezbaterii prin includerea în dialog a autorităților plătitoare,reprezentanţilor agențiilor de reglementare şi a altor experţi din sectorul social şi guvernamental, precum şi de asemenea evaluează noile tendinţe privind compensarea medicamentelor, inovaţia şi productivitatea. Concluziile sesiunii de discuţii PharmaFutures se regăsesc în noul raport: “Orientarea pe valoare: industria farmaceutică într-o lume aflată în schimbare” (“Pathways to Value: Pharma in a Changing World”) publicat în iunie 2013.

Compania Janssen este unul dintre participantii din partea industriei la sesiunea de discuții PharmaFutures, iar preşedintele grupului de companii Janssen în regiunea EMEA, Jane Griffiths, este membru al grupului de lucru PharmaFutures.

Desfășurată de peste doi ani, iniţiativa “PharmaFutures 5” analizează tendinţele majore care configurează peisajul legislativ privind compensarea costurilor pentru medicamente la nivel modial. În contextul unei utilizări mai extinse a datelor, al unei implicări sporite a pacientului şi al orientării pe îmbunătăţirea rezultatelor pentru pacient, cu resurse limitate, autoritățile plătitoare redefinesc valoarea medicamentelor în cadrul sistemelor de sănătate.

“PharmaFutures 5” susţine necesitatea unei noi abordări privind cercetarea în domeniul medicamentelor, procesul de autorizare (punere pe piață) şi de stabilire a preţului pentru medicamente, abordare care ar conferi o mai mare flexibilitate sistemului. Aceasta ar necesita un nivel de colaborare fără precedent între principalii actori cointeresaţi, incluzând industria farmaceutică, reprezentanți ai autorităților de reglementare, contribuabilii şi pacienţii.

Descărcaţi raportul accesând: http://www.janssen-emea.com/sites/default/files/PharmaFutures-Global-Rep...