Skip to main content

Căutare

Crezul Nostru

Crezul nostru
  • Crezul nostru_1

Considerăm că principala responsabilitate ce ne revine este aceea faţă de doctori, surori medicale şi pacienţi, mame şi taţi şi faţă de toţi cei ce folosesc produsele şi serviciile noastre. Pentru satisfacerea cerinţelor lor, tot ceea ce facem trebuie să fie de calitate superioară. Trebuie să depunem eforturi susţinute pentru a ne reduce costurile şi a menţine astfel preţuri rezonabile. Comenzile clienţilor trebuie onorate prompt şi exact. Furnizorii şi distribuitorii noştri trebuie să aibă, la rândul lor, posibilitatea să obţină un profit rezonabil.

Suntem răspunzători pentru angajaţii noştri, bărbaţii şi femeile care lucrează cu noi în întreaga lume. Fiecare trebuie considerat o persoană aparte. Trebuie să le respectam demnitatea şi să le recunoaştem meritele. Aceştia trebuie să se simtă în siguranţă la locul lor de muncă. Salariul acestora trebuie să fie corect şi adecvat, iar condiţiile de muncă trebuie să se caracterizeze prin curăţenie, ordine şi securitate. Trebuie să avem permanent grijă de modul în care îi sprijinim pe angajaţii noştri în îndeplinirea responsabilităţilor lor familiale. Angajaţii trebuie să se simtă liberi să facă sugestii şi reclamaţii.  Trebuie să existe condiţii etice de angajare, dezvoltare şi promovare pentru cei calificaţi. Trebuie să asigurăm o conducere competentă, iar acţiunile acesteia trebuie să fie juste şi etice.

Suntem răspunzători atât faţă de societăţile în care locuim şi muncim, cât şi faţă de comunitatea internaţională în general. Trebuie să fim cetăţeni buni - să sprijinim acţiunile benefice şi caritabile şi să plătim partea de impozite şi taxe ce ne revine. Trebuie să încurajăm îmbunătăţirile civice şi ameliorarea nivelului sănătăţii şi al educaţiei. Trebuie să menţinem în stare bună proprietatea pe care avem privilegiul să o folosim protejând, în acelaşi timp, mediul înconjurător şi resursele naturale aferente.

Responsabilitatea noastră finală este faţă de acţionari. Compania trebuie să genereze profituri stabile. Trebuie să experimentăm idei noi. Trebuie să efectuăm activităţi de cercetare, trebuie să implementăm programe novatoare şi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru greşelile făcute. Trebuie ca în permanenţă să investim în echipamente şi mijloace de producţie noi şi, ca urmare, să lansăm în permanenţă produse noi. Trebuie, de asemenea, să constituim rezerve pentru a face faţă perioadelor nefavorabile. Când acţionăm conform acestor principii, acţionarii trebuie să obţină un profit corespunzător.