Skip to main content

Căutare

Nu există dovezi care să susţină utilizarea tratamentelor care conţin darunavir pentru SARS-CoV-2

Nu există dovezi care să susţină utilizarea tratamentelor care conţin darunavir pentru SARS-CoV-2
 
  • Rapoarte neconfirmate, care nu sunt susţinute de dovezi, prezintă faptul că darunavir are efecte antivirale împotriva COVID-19
  • Johnson & Johnson nu deţine date referitoare la efectele  darunavir împotriva SARS-CoV-2, virusul care cauzează COVID-19
  • Johnson & Johnson analizează în prezent portofoliul său de medicamente cu efect antiviral, inclusiv darunavir, pentru a determina posibilul efect in vitro împotriva SARS-CoV-2
  • Ne parteneriem cu mai multe organizaţii şi sprijinim dezvoltarea programelor de cercetare şi accelerarea găsirii soluţiilor pentru tratamentul COVID-19

Având în vedere implicațiile semnificative asupra sănătății publice și cele umanitare, ne-am angajat să depunem eforturi globale pentru îngrijirea celor afectați, limitarea epidemiei actuale și dezvoltarea măsurilor pentru combaterea viitoarelor focare.

Susținem accesul larg la informații și credem cu tărie că, în contextul infecției cu COVID-19, este critică dezvoltarea de ghiduri pentru managementul terapeutic bazate pe dovezi. Inhibitorii de protează din tratamentul HIV sunt în prezent analizați ca o posibilă opțiune de tratament pentru COVID-19. Considerăm că utilizarea în acest scop se bazează pe date clinice limitate, care nu au fost publicate în cadrul lucrărilor specializate în virusologie, în privinţa tratamentului pacienţilor infectaţi cu coronavirus răspunzător de sindromul respirator acut (SARS).

Prima noastră grijă se îndreaptă către pacienții HIV pozitiv care sunt tratați cu darunavir. Darunavir (DRV) este un inhibitor de protează comercializat de Janssen. În prezent, acesta este aprobat exclusiv pentru utilizare alături de un agent potenţator şi în combinaţie cu alte antiretrovirale pentru tratamentul infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane (HIV-1). Precizăm că DRV nu trebuie administrat fără un agent potențator (ritonavir sau cobicistat), deoarece rezultatele studiior anterioare cu DRV nepotențat au arătat scăderea nivelurilor plasmatice sub pragul terapeutic și creșterea incidenței evenimentelor adverse.

 

  • Janssen nu deţine dovezi clinice și farmacologice care să susțină includerea DRV/cobicistat în ghidurile de tratament pentru COVID-19 și nu există date publicate despre profilul de siguranță și eficacitate al DRV/cobicistat în tratamentul COVID-19.
  • [ACTUALIZARE] Rezultatele unui studiu deschis, randomizat și controlat, efectuat într-un singur centru, Centrul Clinic de Sănătate Publică din Shanghai (SPHCC) cu darunavir și cobicistat (DRV/c) în tratarea a 30 de pacienți infectați cu COVID-19 au arătat că DRV/c nu a fost eficient în tratarea acestor pacienți.
  • Nu există studii clinice publicate care să fi evaluat eficiența și siguranța DRV, DRV/cobicistat sau DRV/cobicistat/emtricitabină/tenofovir alafenamidă în tratamentul noului coronavirus.
  • De asemenea, nu există studii publicate in vitro privind DRV în contextul coronavirusului. Conform unor rezultate preliminare, nepublicate, ale unui experiment in-vitro raportat anterior, este improbabil ca DRV să aibă o acţiune semnificativă împotriva SARS-CoV-2 atunci când este administrat în doza sigură și eficace aprobată pentru infecția cu HIV-1. *
  • De asemenea, analizele structurale arată foarte puține interacțiuni ale DRV cu situsul activ al proteazei SARS-CoV-2.*

 

Rămânem deschiși să colaborăm cu guvernele, profesioniștii din domeniul sănătății și alte părți interesate pentru a asigura colectarea riguroasă și distribuirea transparentă a datelor care vor permite generarea de dovezi care să ghideze utilizarea eficientă a medicamentelor și să susțină cele mai bune rezultate pentru pacienții afectați de COVID-19.

Multe molecule aparţinând Janssen, inclusiv DRV, sunt în proces de a fi evaluate in-vitro pentru o posibilă activitate antivirală împotriva SARS-CoV-2. De asemenea, Janssen a furnizat medicamente pe bază de DRV pentru a sprijini trei studii clinice în curs de desfășurare în China. Vom publica o actualizare imediat ce aceste date preclinice și/sau clinice devin disponibile.

Principala prioritate a Johnson & Johnson este sănătatea pacienților. Încă din luna ianuarie, ne-am angajat în a răspunde pe mai multe paliere la epidemia de SARS-CoV-2.

Janssen depune eforturi considerabile (intern precum și în colaborare cu  întreaga industrie farmaceutică) pentru descoperirea moleculelor/compușilor viabili pentru a accelera dezvoltarea terapiilor. La mijlocul lunii ianuarie 2020, Janssen a inițiat, de asemenea, un proiect de înaltă prioritate pentru dezvoltarea unui vaccin candidat pentru SARS-CoV-2, având la bază tehnologiile noastre AdVac® și PER.C6®.

Janssen colaborează cu multiple organizații pentru sprijinirea dezvoltării de programe comune de cercetare și accelerarea dezvoltării de instrumente de diagnostic și tratament pentru COVID-19.

 

CP-145157